10 gru 2017

Pandu

Ranking kont oszczędnościowych - najlepsze konta oszczędnościowe grudzień 2017

Ranking kont oszczędnościowych - najlepsze konta oszczędnościowe grudzień 2017
Ranking kont oszczędnościowych przedstawia aktualnie najlepsze konta oszczędnościowe oferowane przez banki. Celem rankingu jest pomoc w wyborze jak najlepszego rachunku oszczędnościowego dopasowanego do Twoich potrzeb.

Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest niższe niż lokat bankowych. W stosunku do lokat mają jedną niepodważalną zaletę. Można z nich wypłacać środki w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

Konto oszczędnościowe może być również bardzo dobrym uzupełnieniem konta osobistego. Niewiele z kont osobistych jest dziś oprocentowanych co powoduje, że środki na nich zgromadzone nie zarabiają. I tu z pomocą przychodzi konto oszczędnościowe.

Najlepsze konta oszczędnościowe - grudzień 2017

Poniżej zostanie przedstawionych 5 kont oszczędnościowych, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Konto oszczędnościowe - Getin Bank

Konto oszczędnościowe przeznaczone jest dla nowych środków, za które uznaje się nadwyżkę nad saldem z dnia 28 września 2018 roku. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie konta osobistego. Po spełnieniu tych warunków promocyjne oprocentowanie wyniesie 2,70% w skali roku. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje tylko przez okres 4 miesięcy i obejmuje środki do 200 000 zł. Standardowe oprocentowanie wynosi od 1,00% do 1,65% i zależy od kwoty zdeponowanej na koncie.

Przejdź na stronę promocji i załóż konto oszczędnościowe Getin Banku.


Konto Lokacyjne – Alior Bank

Konto Lokacyjne z promocyjnym oprocentowaniem 2,50% w skali roku obowiązuje przez okres 4 miesięcy. Maksymalna kwota objęta promocją wynosi 100 000 zł. Alior Bank nie wymaga otwierania rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. Promocja skierowana jest do obecnych i nowych klientów Banku.

W przypadku obecnych klientów Alior Banku promocyjnym oprocentowaniem objęte są tylko nowe środki. Przez nowe środki uważa się wszystkie środki powyżej salda wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych na dzień 24 listopada 2017 roku.

Wniosek o Konto Lokacyjne złożysz na tej stronie Alior Banku.


Nest Oszczędności – Nest Bank

Konto oszczędnościowe Nest Oszczędności z promocyjnym oprocentowaniem 2,25% w skali roku można założyć na etapie otwierania całkowicie darmowego Nest Konta. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w miesiącu otwarcia konta i przez kolejne dwa miesiące kalendarzowe.

Oprocentowaniem 2,25% w skali roku objęte są środki do 50 000 zł, powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 2,00% w skali roku. Osoby otwierające Nest Konto mogą jednocześnie założyć Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4,00% w skali roku na 3 lub 6 miesięcy. Maksymalna kwota lokaty wynosi 10 000 zł.

Otwórz Nest Konto i załóż rachunek Nest Oszczędności z Lokatą Witaj.


Konto oszczędnościowe SMART - BGŻOptima

Konto Smart nie wymaga zakładania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego. Oprocentowanie rachunku wynosi 2,50% w skali roku. Maksymalnie na rachunku można zdeponować kwotę w wysokości do 150 000 zł. Dodatkowo nowi klienci mogą skorzystać z bardzo dobrych lokat 3-miesięcznych - Lokaty Bezkarnej z oprocentowaniem 3,50% w skali roku i Lokaty Bezkompromisowej oprocentowanej w wysokości 2,70% w skali roku. Maksymalnie na pierwszej z nich można zdeponować środki do wysokości 10 000 zł, a na drugiej do 100 000 zł.

Konto Smart z Lokatą Bezkarną założysz na tej stronie BGŻOptima.

Konto Smart z Lokatą Bezkompromisową założysz na tej stronie.


Konto Oszczędnościowe Profit - Bank Millennium

Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Profit  wynosi 2,50% w skali roku dla kwoty do wysokości 100 000 zł. Na koncie można zdeponować tylko nowe środki. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 92 dni. Powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi 1,70% w skali roku. Bank nie wymaga zakładania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.

Wniosek o Konto Profit możesz złożyć na tej stronie Banku Millennium.

Poniżej przedstawiony został pełen ranking kont oszczędnościowych.

Ranking kont oszczędnościowych grudzień 2017

Prezentowany poniżej ranking kont oszczędnościowych przedstawia tylko konta, których oprocentowanie jest wyższe niż 2% w skali roku i konta, które może założyć każdy, kto posiada nawet niewielkie oszczędności.

Najlepsze konta oszczędnościowe grudzień 2017
Nazwa banku Nazwa konta Oprocen- towanie Min/Max wpłata Uwagi
Orange Finanse Konto Oszczędnościowe 3,50% do 10 000 zł -wymagane konto osobiste,
-oprocentowanie obowiązuje przez 6 m-cy,
-promocja do 1 luty 2018 roku.
T-Mobile UB Konto Oszczędnościowe 3,00% do 50 000 zł -oprocentowanie obowiązuje przez 92 dni,
-wymagane Konto Freemium lub Konto Premium,
- oprocentowanie dla obecnych klientów wynosi 2% w skali roku.
Getin Bank Konto oszczędnościowe 2,70% do 200 000 zł -nowe środki,
-konto wymagane,
-promocja do 17 grudnia 2017 roku.
Deutsche Bank db Konto Oszczędnościowe Plus 2,55% do 100 000 zł -nowy klient lub nowe środki,
-oprocentowanie obowiązuje przez 4 m-ce,
-1,05% powyżej 100 000 zł
Alior Bank Konto Lokacyjne 2,50% do 100 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 4 m-cy,
-tylko nowe środki,
-konto osobiste nie jest wymagane.
BGŻOptima Konto SMART 2,50% do 150 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 25 stycznia 2018 roku,
-tylko nowe środki,
-1,50% powyżej 100 000 zł,
-0,70% oprocentowanie standardowe.
Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,50% do 100 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 3 m-cy,
-1,70% dla nadwyżki powyżej 100 000 zł,
-promocja trwa do 13 stycznia 2018 roku.
eurobank Rachunek Ekstra Zysk 2,50% do 30 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 3 m-cy,
-powyżej 30 000 zł oprocentowanie wynosi 2% w skali roku,
-kono zakładane na etapie otwierania konta osobistego.
ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 2,50% do 100 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 4 m-ce,
-konto mogą założyć nowi i obecni klienci Banku,
-obecni klienci mogą zdeponować tylko nowe środki,
-promocja do 28 lutego 2018 roku.
Idea Bank Konto Zośka PRO 2,25% 10 krotność
salda na ROR
-wymagane konto osobiste.
Idea Bank Konto Zośka 2,25% do 100 000 zł -1,00% powyżej 100 000 zł
-wymagane Konto Indywidualne.
Nest Bank Nest Oszczędności 2,25% do 50 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 2 m-cy kalendarzowych,
-wymagane Nest Konto,
-2,00% powyżej 50 000 zł.
Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,23% do 100 000 zł -promocyjne oprocentowanie obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.
Idea Bank Konto Zyskowne 2,20% do 10 000 zł -wymagane Konto Idealne,
-1,50% - 10 000 - 50 000 zł,
-1,65% - 50 000 - 100 000 zł,
-1,85% - powyżej 100 000 zł,
Raiffeisen Polbank Konto Wymarzony Cel 2,20% do 100 000 zł -wymagane konto osobiste.
Alior Bank Konto Oszczędnościowe 2,00% dowolna kwota -oprocentowanie obowiązuje tylko 3 m-ce,
-nowy klient.
Toyota Bank Konto Oszczędnościowe 2,00% od 50 000 zł -wymagane konto
6 gru 2017

Pandu

Ranking lokat bankowych - najlepsze lokaty grudzień 2017

Ranking lokat bankowych - najlepsze lokaty grudzień 2017
Listopad nie przyniósł zasadniczych zmian na rynku lokat bankowych. Zmiany oprocentowania dotyczyły głównie trzech banków - Idea Bank, Nest Bank i neoBank. Są one doraźne i w każdej chwili mogą się zmienić ... na niekorzyść. Dlatego warto z nich skorzystać.

Grudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej pozostawiło stopy procentowe na kolejny okres na stałym poziomie. Są one na nim już od 33 miesięcy. Natomiast inflacja zdaje się galopować i w listopadzie wyniosła 2,5% r/r. najwyżej od roku 2012. Tym samym lokowanie środków w lokaty z oprocentowaniem niższym niż 2,50% w skali roku jest nieopłacalne.

Najlepsze lokaty od 1 do 3 miesięcy


Do najlepszych lokat na okres do 3 miesięcy należą lokaty Idea Banku i BGŻOptima, które można założyć bez zakładania konta oraz lokaty z kontem Nest Banku. Konto osobiste Nest Banku, karta debetowa oraz wypłaty gotówki z bankomatów w kraju są bezwarunkowo darmowe.

Lokata Happy z oprocentowaniem 4,00% w skali roku zakładana jest na okres 2 miesięcy. Można ją założyć z niższym oprocentowaniem  3,50% w skali roku na okres 3 miesięcy lub z oprocentowaniem 3% na 1 miesiąc. Maksymalna kwota lokaty wynosi 10 000 zł. Lokatę może założyć  tylko nowy klient i tylko jeden raz. Nie wymagane jest zakładanie konta osobistego.

Lokata Happy PRO to kolejna bardzo dobra lokata Idea Banku.  Lokata przeznaczona jest dla nowych klientów i nie wymagane jest zakładanie konta osobistego. Można ją założyć na 3 miesiące z oprocentowaniem 3,00% lub 2,50% w skali roku. Na lokacie z wyższym oprocentowaniem można zdeponować środki od 10 000 do 25 000 zł, natomiast na lokacie z niższym oprocentowaniem środki od 25 000,01 zł do 100 000 zł. Z lokaty można skorzystać tylko jeden raz.

BGŻOptima oferuje dwie lokaty: Lokatę Bezkarną i Lokatę Bezkompromisowa. Wymagane jest założenie rachunku oszczędnościowego Konto Smart, ale jest to rachunek zupełnie darmowy.  Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej wynosi 3,50% w skali roku i można na niej zdeponować środki do kwoty 20 000 zł. Lokata Bezkompromisowa oprocentowana jest w wysokości  2,70% w skali roku. Na lokacie można zdeponować środki do kwoty 100 000 zł.

Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4,00% w skali roku można założyć w trakcie otwierania darmowego Nest Konto. Do wyboru jest okres 3 lub 6 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, maksymalna 10 000 zł. Utrzymanie wysokiego oprocentowania przez okres 6 miesięcy jest uwarunkowane zapewnieniem wpływu wynagrodzenia w wysokości 2 500 zł przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym w okresie trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty w okresie 3 pierwszych miesięcy jest gwarantowane i wynosi 4,00%.

Ranking lokat bankowych do 3 miesięcy

Ranking lokat bankowych od 1 - 3 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Idea Bank Lokata Happy 4,00% 2 m 500 - 10 000 zł NK
Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 3 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Idea Bank Lokata Happy 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł NK
eurobank LOGujesz LOKujesz 3,50% 1 m 200 - 10 000 zł KW
mBank Lokata dla nowych klientów 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkarna 3,50% 3 m 1 000 - 20 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy PRO 3,50% 3 m 10 000 - 25 000 zł NK
neoBANK onLINE energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 3,20% 3 m 1 000 - 1 mln zł NK, KW
Idea Bank Lokata Happy 3,00% 1 m 500 - 10 000 zł NK
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 3,00% 3 m 500 - 1 mln zł KW
Getin Bank Lokata mobilna 3,00% 2 m 1 000 - 10 000 zł KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 2,80% 3 m 500 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata Skarbonka Plus 2,75% 1 lub 3 m 500 - 1 mln zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkompromisowa 2,70% 3 m 1 000 - 100 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy PPO 2,70% 3 m 25 000,01 - 100 000 zł NK
Alior Bank Lokata internetowa 2,50% 90 dni 1 000 - 200 000 zł NK

Najlepsze lokaty od 4 do 6 miesięcy

Poza Nest Lokatą Witaj z oprocentowaniem 4,00% w skali roku Nest Bank proponuje Nest Lokatę na Nowe Środki na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 2,70% w skali roku. Można ją również założyć na okres 12, 18, i 24 miesięcy. Wymagane jest konto osobiste. Dla osób bez konta, zakładających lokatę za pośrednictwem strony Nest Banku oprocentowanie wynosi 2,50% w skali roku.

Lojalni klienci Nest Banku mogą zdeponować swoje środki na Nest Lokacie Lojalnej z oprocentowaniem 2,70% w skali roku. Do wyboru jest okres 6, 12, 18 i 24 miesięcy. Maksymalna kwota lokaty to 2 mln zł. Wymagane jest posiadanie darmowego Nest Konta.

Osoby posiadające konto osobiste w Idea Bank mogą założyć Lokatę na Nowe Środki PLUS. Oprocentowanie lokaty na okres 4 lub 5 miesięcy wynosi 2,75% w skali roku. Na lokacie można umieścić środki już od 500 zł, maksymalnie do 1 mln zł.

Ranking lokat bankowych od 4 do 6 m-cy

Ranking lokat bankowych od 4 - 6 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Nest Bank Nest Lokata Witaj! 4,00% 6 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 3,00% 4 lub 5 m 500 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,80% 4 lub 5 m 500 - 1 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,70% 6 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,70% 6 m 1 000 - 2 mln zł KW
neoBANK onLINE energoLOKATA 6M 2,70% 6 m 1 000 - 1 mln zł NK, KW
Alior Bank Lokata internetowa 2,50% 186 dni 1 000 - 200 000 zł NK
BZ WBK Lokata Mobilna 2,50% 4 m 1 000 - 20 000 zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,50% 6 m 1 000 - 2 mln zł

Najlepsze lokaty od 7 do 12 miesięcy

Nest Lokata Nowe Środki  to jedna z dwóch najlepszych lokata na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie lokaty dla osób posiadających konto osobiste wynosi 2,70% w skali roku, dla osób bez konta 2,50%. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł, maksymalna 2 mln zł.

Ranking lokat bankowych od 7 do 12 m-cy

Ranking lokat bankowych od 7 - 12 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres Min/Max wpłata Uwagi
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,70% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,70% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW
neoBANK onLINE neoLOKATA ZYSK 12M 2,70% 12 m 1 000 - 1 mln zł KW, BI
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,50% 12 m 1 000 - 2 mln zł

Najlepsze lokaty od 13 do 36 miesięcy

Lokata Plus w ofercie Toyoty Banku daje możliwość założenia lokaty na 36 miesięcy z oprocentowaniem 2,75% w skali roku lub na 24 miesiące z oprocentowaniem 2,60%. Minimalnie na lokacie można zdeponować środki w wysokości 5 000 zł. Lokata zakładana jest tylko w systemie bankowości elektronicznej.

Nest Lokatę Nowe Środki  założyć można również  na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie lokaty dla osób posiadających konto osobiste wynosi 2,70% w skali roku, dla osób bez konta 2,50%. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł, maksymalna 2 mln zł.

NeoLOKATĘ oferowana przez neoBANK można aktualnie założyć na okres  36 lub 24 miesięcy z oprocentowaniem 2,70% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł. Maksymalnie na lokacie można ulokować 1 mln zł. Lokatę można założyć tylko w serwisie internetowym. Nie jest wymagane konto osobiste, o ile posiada się dostęp do tego serwisu.

Ranking lokat bankowych od 13 - 36 m-cy

Ranking lokat bankowych od 13-36 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Credit Agricole Lokata na Nowe Środki 3,00% 36 m 1 000 - 100 000 zł KW
Toyota Bank Lokata Plus 2,75% 36 m 5 000 zł KW
Toyota Bank Lokata standardowa 2,70% 36 m 2 000 zł
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,70% 24 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,70% 18 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,70% 24 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,70% 18 m 1 000 - 2 mln zł KW
neoBANK neoLOKATA 36M 2,70% 36 m 1 000 - 1 mln zł KW
neoBANK neoLOKATA 24M 2,70% 24 m 1 000 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata Nr 1 PLUS 2,65% 36 m 500 - 1 mln zł
Santander Zysk+Wzrost 2,60% 36 m 1 000 zł
Santander Direct+Wzrost 2,60% 36 m 5 000 zł
Toyota Bank Lokata Plus 2,60% 24 m 5 000 zł KW
Santander Online Nowe Środki 2,60% 36 m 1 000 - 250 000 zł
Toyota Bank Lokata standardowa 2,55% 24 m 2 000 zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,50% 24 m 1 000 - 2 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,50% 18 m 1 000 - 2 mln zł

Objaśnienia: KW - konto wymagane NK - nowy klient NŚ - nowe środki BI - bankowość internetowa BM - bankowość mobilna

4 gru 2017

Pandu

Premia do 140 zł za otwarcie konta osobistego w ING Bank Śląski

ING Banku Śląski uruchomił promocję, w której za otwarcie konta osobistego możemy otrzymać premię pieniężną do 140 zł. Warunkiem jej otrzymania jest spełnienie określonych wymagań, które odrębne są dla osób poniżej 26 lat i odrębne dla osób powyżej 26 lat. Warunki dla osób do 25 lat są łatwe do spełnienia.
Premia do 140 zł za otwarcie konta osobistego w ING Bank Śląski
Źródło: ING Bank Śląski
W promocji możemy wziąć udział, o ile nie posiadaliśmy żadnego z następujących rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych Konto z Lwem: Direct, Komfort, Premium, Klasyczne, Student od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 30 listopada 2017 roku. Warunek ten dotyczy również współposiadaczy konta. W promocji możemy wziąć udział, jeśli jesteśmy posiadaczem innego produktu Banku, w tym konta oszczędnościowego.

Warunki dla osób od 18 do 25 lat

W celu wzięcia udziału w promocji musimy do 31 stycznia 2018 roku złożyć wniosek na tej stronie promocji i zawrzeć umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Konto Oszczędnościowe. Jeśli posiadamy już konto oszczędnościowe koniecznym będzie zarejestrowanie się na tej stronie, samo konto założymy w systemie bankowości internetowej.

Premię otrzymamy po spełnieniu na stępujących warunków:
 • 100 zł - do 31 marca 2018 roku musimy wykonać co najmniej 8 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub Blikiem na dowolną kwotę - Bank nie bierze pod uwagę wypłat gotówki z bankomatów oraz transakcji anulowanych lub wycofanych, wszystkie transakcje muszą być rozliczone i zaksięgowane do 20 kwietnia 2018 roku.
 • 20 zł - premię otrzymamy, jeśli wykonamy przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych,
 • 20 zł - premię otrzymamy po zapewnieniu wpływu na konto naszego stypendium lub wynagrodzenia za pracę.
Wypłata premii nastąpi do 30 kwietnia 2018 roku.

Regulamin promocji znajdziemy tutaj.

Konto otworzymy na tej stronie.

Warunki dla osób powyżej 25 lat

W celu wzięcia udziału w promocji musimy do 31 stycznia 2018 roku złożyć wniosek na tej stronie promocji i zawrzeć umowę o rachunek Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort, umowę o kartę debetową i umowę o Konto Oszczędnościowe. Jeśli posiadamy już konto oszczędnościowe koniecznym będzie zarejestrowanie się na tej stronie, samo konto założymy w systemie bankowości internetowej.

Premię otrzymamy po spełnieniu na stępujących warunków:
 • 100 zł - do 31 maja 2018 roku powinniśmy wykonać płatności kartą wydaną do konta lub Blikiem na kwotę co najmniej 1 000 zł, płatności możemy wykonać w sklepach tradycyjnych lub w internecie, wszystkie transakcje muszą być rozliczone i zaksięgowane do 20 czerwca 2018 roku.
 • 20 zł - premię otrzymamy, jeśli wykonamy przynajmniej 3 płatności Blikiem płacąc za zakupy w internecie, płatności te mogą być wykonane w ramach powyżej opisanych,
 • 20 zł - otrzymamy po zapewnieniu wpływu naszego wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł na nowo otwarte konto.
Wypłata premii nastąpi do 30 czerwca 2018 roku.

Regulamin promocji znajdziemy tutaj.

Konto otworzymy na tej stronie.

Krótka charakterystyka Konta z Lwem Direct

Konto z Lwem Direct otwierane i prowadzone jest bezpłatnie. Karta debetowa wydawana jest bezpłatnie, ale jej miesięczna obsługa kosztuje 7 zł. Opłaty tej można uniknąć, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 - 26 lat).

Za wypłatę gotówki z bankomatów własnych i Planet Cash bank nie pobiera opłaty. Za pierwszą wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju nie jest pobierana opłata, natomiast każda kolejna kosztuje już 2,50 zł. Za przelewy internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej oraz za polecenie zapłaty i zlecenie stałe nie pobierane są opłaty.

Dokładny opis konta znajdziesz w tym artykule.

Konto z Lwem Komfort

Podstawową różnicą pomiędzy Kontem Direct a Kontem Komfort dotyczy opłaty za prowadzenie konta oraz opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów.

Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 12 zł. W ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o prowadzenie konta, jest ona obniżona do 6 zł. W przeciwieństwie do Konta z Lwem Direct wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie kraju są bezpłatne.

Opis konta znajdziesz w tym artykule.

23 lis 2017

Pandu

Voucher 400 zł do wakacje.pl za założenie karty kredytowej Citibanku

W kolejnej promocji kart kredytowych Citibanku za założenie darmowej karty Citi Simplicity możesz zdobyć voucher o wartości 400 zł na zakupy w serwisie wakacje.pl. Do spełnienia jest tylko jeden prosty warunek. W każdym z dwóch kolejnych miesięcy musisz wykonać 5 dowolnych transakcji bezgotówkowych kartą.
Voucher 400 zł do wakacje.pl za założenie karty kredytowej Citibanku
Źródło: Citi Handlowy

Jakie są warunki udziału w promocji?

W promocji „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź voucher do wakacje.pl” możesz wziąć udział o ile nie byłeś posiadaczem żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku. Musisz mieć 21 lat, osiągać dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i być zatrudniony w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące.

Jeśli spełniasz te warunki pozostaje Ci wykonać następujące wymagania:
 • do 31 stycznia 2018 roku wypełnij formularz na stronie promocji podaj imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i  i numer telefonu. Zaakceptuj zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • w odpowiedzi skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wraz z którym złożysz wniosek o kartę kredytową,
 • dostarcz wymagane dokumenty, w tym ważny dokument potwierdzający deklarowane na wniosku dochody - po pozytywnej opinii Bank dostarczy kurierem umowę, a po kilku dniach kartę kredytową,
 • zaloguj się co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę.

Warunki otrzymania vouchera?

W celu otrzymania vouchera o wartości 400 zł do serwisu wakacje.pl musisz do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę, w każdym z tych miesięcy, wykonaj 5 płatności bezgotówkowych otrzymaną kartą kredytową w sklepach handlowo - usługowych.

Nie liczone są przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone lub nie zaksięgowane.

Jak wydać 400 zł na wakacje.pl?

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz voucher o wartości 400 zł do serwisu wakacje.pl. Przekazanie vouchera nastąpi za pośrednictwem bankowości internetowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki. Voucher możesz wykorzystać na zakup następujących usług:
 • usług turystycznych świadczonych przez touroperatorów, z wyłączeniem ofert biura TUI Poland
 • biletów lotniczych na przeloty przewoźników zrzeszonych w IATA, dopuszczonych do sprzedaży biletów na terenie UE,
 • usługi parkingowej na parkingu lotniskowym,
 • ubezpieczenia turystycznego,
 • usługi PROMESA PEWNE WAKACJE,
 • usługi wynajmu samochodów.
Usługi te możesz zakupić za pośrednictwem portalu Wakacje.pl, pod numerem infolinii 58 300–16–66 oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl. Czas na wykorzystanie vouchera masz do 30 czerwca 2019 roku. Voucher musisz wykorzystać w czasie jednego zakupu na kwotę równą lub wyższą niż 400 zł (koszty przesyłki musisz opłacić dodatkowo). W przypadku, gdy zwrócisz zakupiony towar, zwrot nastąpi w takiej samej formie jak zakup (voucher plus gotówka).

Szczegółowy regulamin promocji znajduje się tutaj.

Formularz promocji wypełnisz na tej stronie.

Karta kredytowa Citi Simplicity

Citibank oferuje do wyboru jedną z trzech swoich kart kredytowych. Spośród nich najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta ta jest całkowicie darmowa. W przypadku karty Citibank World MasterCard i Citibank Premier Miles roczna opłata za ich wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Polecane są one szczególnie tym osobom, które chciałyby korzystać z ich programów lojalnościowych.

18 lis 2017

Pandu

10 tabletów Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi w konkursie Ferratum Bank

Osoby korzystające z pożyczek ratalnych udzielanych przez parabanki mogą teraz powalczyć w prowadzonym konkursie przez Ferratum Bank. Wystarczy skorzystać z pożyczki ratalnej w okresie promocji i odpowiedzieć na jedno pytanie, żeby zostać właścicielem jednego z 10 tabletów Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi.
10 tabletów Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi w konkursie Ferratum Bank
Źródło: Ferratum Bank
Odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój pomysł na radzenie sobie z jesiennym nastrojem?” należy udzielić do 30 listopada 2017 roku. Możesz swoją odpowiedź wzbogacić o zdjęcie, które powinno być powiązane z zadanym pytaniem. W tym okresie musisz skorzystać z oferty pożyczki ratalnej oferowanej przez Ferratum Bank.

Z udziału w konkursie wykluczone są osoby mające aktualnie zaciągnięte pożyczki oraz osoby, które mają nie spłacone pożyczki. Z konkursu wykluczone są również osoby prowadzące działalność gospodarczą i mają aktualnie zawartą umowę pożyczki.

Jak wziąć udział w konkursie Ferratum Bank?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie przez Ciebie łącznie wszystkich poniższych warunków w terminie do 30 listopada 2017 roku:
 • zawnioskuj o pożyczkę ratalną na dowolną kwotę i okres na stronie Ferratum Bank,
 • prześlij na adres e-mail: marketing@ferratum.pl odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój pomysł na radzenie sobie z jesiennym nastrojem?”. Przesłany e-mail powinien być zgodny z poniższym schematem:
  • tytuł maila: Zgłoszenie do konkursu,
  • dane przystępującego do konkursu: Imię, nazwisko, pesel lub numer pożyczki,
  • treść maila: Odpowiedź na pytanie konkursowe.
Ferratum Bank po otrzymaniu Twojego e-maila prześle wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia do udziału w konkursie. Pożyczkę musisz utrzymać do dnia wyłonienia zwycięzców konkursu.

Nagroda Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi

Najbardziej oryginalne i atrakcyjne odpowiedzi na pytanie konkursowe zostaną nagrodzone tabletami Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi o wartości 760 zł brutto każdy. Pula wszystkich nagród przewidzianych w konkursie wynosi 10 sztuk.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową w terminie 14 dni od zakończenia czasu trwania konkursu, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Pożyczki Ferratum Bank

Ferratum Bank oferuje chwilówki i pożyczki ratalne. Chwilówki udzielane są na okres 15 lub 30 dni. Minimalna kwota jaką można pożyczyć wynosi 100zł, natomiast maksymalna 2000 zł. Pożyczki ratalne udzielane są do kwoty 10 000 zł z możliwością rozłożenia spłaty do 24 miesięcy.

Wnioski o pożyczkę należy składać online na stronie Ferratum Bank lub za pośrednictwem telefonu komórkowego. Wystarczy wybrać kwotę i okres pożyczki, a następnie kliknąć “Złóż wniosek”. W ciągu kilku minut  otrzymasz SMS z informacją zwrotną.16 lis 2017

Pandu

Nawet 1000 zł premii od Toyota Bank z okazji Wyprzedaży rocznika 2017 w Toyocie

Z okazji Wyprzedaży 2017 w salonach Toyota, klienci będą mogli skorzystać nie tylko z wysokich rabatów cenowych na zakup aut, ale także z atrakcyjnej promocji finansowania od Toyota Bank. Dotychczasowi posiadacze finansowania w Toyota Bank, otrzymają łącznie nawet 1 000 zł premii za zakup kolejnej Toyoty w Kredycie SMARTPLAN. Dzięki dogodnemu połączeniu rabatów wyprzedażowych z atrakcyjną ofertą od Toyota Bank, klienci będą mogli zaoszczędzić od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych na zakupie auta oraz na jeszcze niższej racie miesięcznej.
Nawet 1000 zł premii od Toyota Bank z okazji Wyprzedaży rocznika 2017 w Toyocie

Dzięki Wyprzedaży 2017, klienci będą mogli dokonać zakupu większości modeli aut z rocznika 2017 na bardzo atrakcyjnych warunkach. Każdy zainteresowany zakupem może bowiem liczyć na znacznie obniżone ceny samochodów oraz będzie mógł skorzystać z atrakcyjnego finansowania od Toyota Bank Polska, które dla wielu osób z pewnością stanowić będzie korzystną alternatywę dla zakupu gotówkowego.

Toyota Bank wprowadza także nową promocję dla posiadaczy kredytu samochodowego na zakup nowych aut Toyoty. Teraz klienci za ponowne skorzystanie z finansowania w Kredycie SMARTPLAN na zakup kolejnej Toyoty, otrzymają premię o łącznej wartości nawet 1 000 zł. Z promocji można skorzystać już na sześć miesięcy przed zakończeniem dotychczasowego finansowania na samochód. Wszystkich formalności klient dopełni w jednym miejscu – u swojego najbliższego Dilera Toyoty.
Kredyt SMARTPLAN oferowany od kilku lat przez Toyota Bank, charakteryzuje się bardzo niską miesięczną ratą – nawet 40% mniejszą względem kredytów klasycznych. Jego oprocentowanie nominalne wynosi 5,99 proc. w skali roku (RRSO 11,48%), a wymagany minimalny wkład własny, zaczyna się już od 10% wartości auta.
- Jeśli Klient zestawi sobie rabat cenowy na auto z rocznika 2017 od Dealera z naszym finansowaniem w Kredycie SMARTPLAN, może zaoszczędzić naprawdę dużą kwotę. Obniżki na większość modeli aut Toyoty sięgają obecnie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Niższe ceny aut to także znacznie korzystniejsze raty miesięczne w przypadku ich finansowania – miesięczne zobowiązanie może być niższe nawet o kilkaset złotych. A dla naszych dotychczasowych Klientów, którzy zdecydują się na przedłużenie umowy kredytowej, dodajemy jeszcze 1 000 zł premii. To znakomity moment na wymianę auta na nowe – mówi Bogdan Grzybowski, p.o. Prezesa Toyota Bank Polska S.A.
Konstrukcja kredytu umożliwia klientowi wymianę obecnego auta na nowe już na 6 miesięcy przed zakończeniem umowy. W ofercie Toyota Bank, dostępne są dwa okresy kredytowania – 36 oraz 48 miesięcy (zatem klient może jeździć zawsze autem objętym gwarancją producenta). Proces ten opiera się na tzw. efektywnym cyklu wymiany auta (TCM) i jest niezwykle przyjazny dla kredytobiorcy - Diler Toyoty może odkupić bowiem od klienta jego obecny samochód za wartość rynkową auta przy wymianie samochodu na nowy.

Promocja za zakup samochodu na kredyt z bonusem w postaci 1 000 zł, rozpoczęła się 15.11.2017 r. i potrwa do 31.03.2018 r. Więcej szczegółów o ofercie kredytowej zainteresowani znajdą na stronie: www.toyotabank.pl/premia500

Źródło: Toyota Bank