16 lut 2017

Pandu

140 zł dla nowych klientów za założenie Konta Jedynego i dwóch lokat w Toyota Bank

Za założenie Konta Jedynego i dwóch lokat w Toyota Bank nowy klient może otrzymać 140 zł. Obecni klienci mogą również założyć obie lokaty, ale otrzymają premię tylko 70 zł. Dodatkowo, zarówno nowi i obecni klienci, za polecenie akcji pięciu swoim znajomym mogą zgarnąć kolejne 250 zł.
140 zł dla nowych klientów za założenie Konta Jedynego i dwóch lokat w Toyota Bank
Źródło: strona promocji
Akcja Agory i Toyoty Bank „Zarabiaj z duetem korzyści” obejmuje dwie oddzielne promocje „Duet lokat” i „Polecaj i zarabiaj”. W ramach promocji „Duet lokat” nowy klient za założenie Konta Jedynego i dwóch lokat Plan Depozytowy na 160 dni z oprocentowaniem 2,50% w skali roku i Depozyt Plus na 12 miesięcy z oprocentowaniem 2,30% otrzyma premię 140 zł. Dodatkowym bonusem jest zwrot opłaty za prowadzenie Konta Jedynego do końca 2017 roku.

Obecni klienci Toyota Bank, żeby otrzymać premię w wysokości 70 zł wystarczy, że założą obie lokaty.

Dodatkowa akcja „Polecaj i zarabiaj” jest dobrowolna. Za polecenie 5 nowych klientów, którzy wezmą udział w promocji „Zarabiaj z duetem korzyści”, osoba polecająca otrzyma za każdego poleconego premię w wysokości 50 zł.

Promocja trwa do 8 marca 2017 roku.

Jestem nowym klientem - jak wziąć udział w promocji?

Przystępując do promocji sprawdź czy jesteś nowym klientem w myśl regulaminu promocji. Nowy klient to osoba, która nie posiadała Konta Jedynego w Toyota Banku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 lutego 2017 roku.

Warunkiem uzyskania premii w wysokości 140 zł jest spełnienie przez Ciebie następujących warunków:
 • najpóźniej do dnia 8 marca 2017 roku musisz się zarejestrować w akcji na dedykowanej stronie podając imię i nazwisko oraz adres email,
 • po zalogowaniu się na stronie promocji wybierz opcję „Nie mam Konta Jedynego w Toyota Bank” i za pośrednictwem udostępnionego linku przejdź na stronę Toyota Bank i złoż wniosek o Konto Jedyne,
 • w trakcie wypełniania wniosku wyraź zgody na:
  • otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • przekazanie danych organizatorowi promocji (organizatorem akcji jest Agora i ona wypłaci premię) dla celów związanych z prowadzoną promocją.
 • do dnia 15 kwietnia 2017 roku zaloguj się na swoje nowo otwarte konto i załóż dwie lokaty:
  • Plan Depozytowy na 160 dni - oprocentowanie 2,50% w skali roku minimalna kwota lokaty 5 000 zł,
  • Depozyt Plus na 12 miesięcy - oprocentowanie 2,30% w skali roku minimalna kwota lokaty 5 000 zł,
  • utrzymaj założone lokaty przez okres co najmniej 90 dni.

Warunki dla obecnych klientów Toyota Bank

Jeśli posiadasz już Konto Jedyne w Toyota Bank, ale pod warunkiem, że je założyłeś biorąc udział w jednej z wcześniejszych akcji prowadzonych przez Agorę i Toyota Bank:
 • „Lokata Toyota Bank z premią”,
 • „SUPER DUET”,
 • „SUPER DUET edycja 2”,
 • „SUPER DUET edycja 3”,
 • „Bądź aktywny – załóż nowy depozyt”,
 • „Tankuj korzyści z Toyota Bank”,
 • „Lokata 130 dni z premią”,
 • „Aktywni zyskują”.
W celu otrzymania premii w wysokości 70 zł musisz spełnić następujące wymagania:
 • do dnia 8 marca 2017 roku zarejestrować swój udział w promocji na dedykowanej stronie podając imię i nazwisko oraz adres email,
 • po wybraniu opcji „Mam Konto Jedyne w Toyota Bank” przejść na stronę Toyota Bank za pośrednictwem udostępnionego linku w aplikacji na stronie promocji, gdzie następnie powinieneś wyrazić zgody (jeżeli  już je wcześniej wyraziłeś i są aktualne możesz ten krok pominąć, ale wcześniej to sprawdź):
  • na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,
  • na przekazanie danych organizatorowi promocji dla celów związanych z prowadzoną promocją.
 • do dnia 15 kwietnia 2017 roku po zalogowaniu się na swoje konto powinieneś założyć dwie lokaty:
  • Plan Depozytowy na 160 dni - oprocentowanie 2,50% w skali roku minimalna kwota lokaty 5 000 zł,
  • Depozyt Plus na 12 miesięcy - oprocentowanie 2,30% w skali roku minimalna kwota lokaty 5 000 zł,
  • utrzymać założone lokaty przez okres co najmniej 90 dni.
  • przez okres co najmniej 30 dni musisz dodatkowo utrzymać saldo wszystkich depozytów posiadanych w Toyota Bank w dniu 14 luty 2017 roku - oznacza to, że nie możesz założyć lokat ze środków posiadanych na kontach i lokatach w dniu 14 lutego 2017 roku w Toyota Bank, muszą to być nowe środki.

Akcja „Polecaj i zarabiaj”

Osoby, które spełniły wszystkie warunki akcji „Duet lokat” mogą dodatkowo zarobić na jej polecaniu. Warunkiem wypłacenia premii 50 zł za jedną poleconą osobę jest spełnienie następujących warunków:
 • osoba polecana musi być nowym klientem (w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 lutego 2017 roku nie posiadała Konta Jedynego),
 • wygenerować w aplikacji kod polecający - kod jest ważny do 8 marca 2017 roku i przekazać go znajomemu lub dowolnej osobie zainteresowanej założeniem lokat,
 • osoba, która otrzymała kod, musi wziąć udział w akcji „Duet lokat” i spełnić wszystkie wymagania objęte regulaminem promocji.
Można polecić maksymalnie 5 osób. Łączna premia po spełnieniu wszystkich wymagań przez osoby polecane wyniesie 250 zł.

Wypłata premii

Uczestnicy promocji zostaną powiadomieni o przyznaniu premii z obu akcji do dnia 31 lipca 2017 roku. Informacja ta zostanie przekazana na adres e-mail podany przy rejestracji. W celu przekazania premii przez organizatora promocji należy się zalogować do aplikacji na stronie promocji i podać numer nowo otwartego Konta Jedynego.

Premie zostaną przekazane przelewem na Konto Jedyne do dnia 25 sierpnia 2017 roku. Uczestnik promocji zobowiązany jest posiadać aktywne Konto Jedyne do dnia wypłaty premii.

Regulamin promocji znajdziesz na tej stronie.

Konto Jedyne

Podstawowe parametry konta przedstawiają się następująco:
 • konto nie jest oprocentowane.
 • 2,49 zł – opłata miesięczna za prowadzenie konta, opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania transakcji bezgotówkowych kartami wydanymi do konta w wysokości nie mniejszej niż 400 zł miesięcznie,
 • opłata za wydanie karty debetowej i jej prowadzenie nie jest pobierana,
 • 0 zł – trzy pierwsze wypłaty gotówki z bankomatu,
 • 4,50 zł – opłata za 4-tą i kolejną wypłatę gotówki z bankomatu,
 • 0 zł – przelew krajowy w systemie ELIXIR,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty.

Lokata Plan Depozytowy na 160 dni

Poniżej przedstawione zostały podstawowe parametry lokaty.
 • oprocentowanie w skali roku – 2,50%,
 • okres lokaty – 160 dni,
 • minimalna kwota lokaty – 3 000 zł (w promocji wymagana jest kwota 5 000 zł),
 • maksymalna kwota lokaty – 13 000 zł,
 • maksymalna liczba lokat – 10,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec okresu lokaty,
 • zerwanie lokaty – całkowita utrata odsetek,
 • założenie lokaty – tylko poprzez bankowość elektroniczną.

Lokata Depozyt Plus na 12 miesięcy

Poniżej przedstawione zostały podstawowe parametry lokaty.
 • oprocentowanie w skali roku – 2,30%,
 • okres lokaty – 12 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty – 5 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty – dowolna,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec okresu lokaty,
 • zerwanie lokaty – wypłata 0,10 należnych odsetek,
 • założenie lokaty – tylko poprzez bankowość elektroniczną.
Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj, a tabelę oprocentowania tutaj. W promocji zarejestrujesz się na tej stronie.

14 lut 2017

Pandu

Mam PKO - 50 zł za polecenie konta i 100 zł za jego otwarcie

Z początkiem lutego PKO BP uruchomił szóstą edycję programu poleceń „Mam PKO” skierowaną do nowych i obecnych klientów. Za polecenie nowego klienta osoba polecająca otrzyma nagrodę w wysokości 50 zł, a osoba polecona - po otwarciu konta - nagrodę w wysokości 100 zł.
Mam PKO - 50 zł za polecenie konta i 100 zł za jego otwarcie
Źródło: PKO Bank Polski

Mam konto w PKO BP - jak wziąć udział w programie?

Program poleceń „Mam PKO” skierowany jest do obecnych klientów Banku PKO BP, którzy posiadają dowolne konto i chcieliby wziąć udział w programie. W tym celu muszą się zarejestrować na stronie programu podając następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, PESEL oraz zaakceptować regulamin programu i wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych.

Ważnym jest, aby podany numer telefonu był zgodny z numerem telefonu widniejącym w danych osobowych Banku. Numer ten będzie stanowił Twój kod polecający.

Jestem nowym klientem - jakie warunki muszę spełnić? 

W myśl regulaminu programu nowym klientem jest osoba, która:
 • nie posiada żadnego konta w PKO BP,
 • nie jest w trakcie zakładania nowego konta, 
 • w okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty rozpoczęcia Edycji Programu nie posiadała żadnego konta w PKO BP.
W celu wzięcia udziału w programie poleceń Mam PKO należy spełnić następujące wymagania:
 • zarejestrować się do programu podając następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, PESEL,
 • złożyć wniosek o otwarcie konta z podaniem kodu polecenia otrzymanego od osoby polecającej,
 • wyrazić zgodę na otrzymanie materiałów marketingowych od PKO Bank Polski,
 • zaakceptować regulamin programu Mam PKO,
 • zawrzeć umowę o otwarcie konta (umowę dostarczy kurier),
 • aktywować konto w serwisie elektronicznym iPKO,
 • w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia konta:
  • wykonać co najmniej jedną transakcję bezgotówkową kartą debetową wydaną do konta w punktach usługowo-handlowych o łącznej wartości minimum 200 zł,
  • wykonać co najmniej jedną transakcję w punktach usługowo-handlowych przy użyciu aplikacji IKO z wykorzystaniem kodu lub czeku BLIK o łącznej wartości minimum 10 zł.
Program Mam PKO prowadzony jest w trzech etapach kolejno po sobie następujących:
 • 1 etap - 01 luty – 02 marzec 2017 r.
 • 2 etap - 03 marzec  – 01 kwiecień 2017 r.
 • 3 etap - 02 kwiecień – 01 maj 2017 r.

50 zł dla polecającego i 100 zł dla poleconego

Po spełnieniu wszystkich warunków programu przez osobę polecającą i osobę poleconą  Bank przyzna im następujące nagrody:
 • 50 zł dla osoby polecającej,
 • 100 zł dla osoby poleconej.
W ciągu 50 dni kalendarzowych po zakończeniu danego etapu Bank sprawdzi czy uczestnik programu spełnił wszystkie jego warunki, a następnie w ciągu kolejnych 25 dni kalendarzowych prześlę nagrodę na nowo otwarte konto.

Nagrody dodatkowe

Wszystkie osoby polecające mogą liczyć na dodatkową nagrodę za największą liczbę skutecznych poleceń. Bank przewidział trzy nagrody w następujących wysokościach:
 • 5000 zł – 1 nagroda,
 • 3000 zł – 2 nagroda,
 • 1000 zł – 3 nagroda.
W przypadku jednakowej liczby skutecznych poleceń o kolejności decyduje łączna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych przez nowych klientów w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy o konto.

Zdobywcy nagród dodatkowych będą musieli na swoje nagrody trochę poczekać. Bank najpierw w ciągu 50 dni kalendarzowych sprawdzi czy uczestnik jest upewniony do jej otrzymania, w ciągu kolejnych 10 dnia ogłosi listę zdobywców nagród na stronie programu i po kolejnych 44 dniach ogłosi ostateczną listę laureatów. Nagrody zostaną przelane na konto w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych.

Regulamin VI Edycji Programu „Mam PKO” znajdziesz tutaj.
Regulamin Ramowy Programu „Mam PKO” znajdziesz tutaj.

Jakie konto osobiste wybrać?

W ramach programu „Mam PKO” można założyć jedno z następujących kont osobistych:
 • Konto dla Młodych
 • Konto za Zero
 • Konto bez Granic.
Poniżej zostały przedstawione najważniejsze opłaty dla poszczególnych kont.

Konto dla Młodych

 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta.
 • Bank nie pobiera opłaty za wpłatę lub wypłatę gotówki w oddziale.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 - 5 zł – miesięczna opłata za kartę uzależniona jest od liczby wykonanych transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu i wynosi:
  • 0 zł –  jeżeli wykonanych zostało min. 5 transakcji bezgotówkowych,
  • 1 zł –  jeżeli wykonane zostały 4 transakcje bezgotówkowe,
  • 2 zł –  jeżeli wykonane zostały 3 transakcje bezgotówkowe,
  • 3 zł –  jeżeli wykonane zostały 2 transakcje bezgotówkowe,
  • 4 zł –  jeżeli wykonana została 1 transakcja bezgotówkowa,
  • 5 zł –  jeżeli nie wykonana została żadna transakcja bezgotówkowa,
 • 0 zł – wypłaty gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.
 • 0 zł – przelew przez internet i za pośrednictwem serwisu mobilnego,
 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja i realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem internetu.
 • 0 zł – realizacja polecenia zapłaty na rachunek w banku PKO BP,
 • 1 zł – realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym banku.
Opis konta znajdziesz tutaj. Konto założysz na tej stronie.

Konto za Zero

 • 6,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta – jeśli do konta została wydana karta debetowa opłata wynosi 0 zł.
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 6,90 zł – miesięczna opłata za kartę, jeśli wykonasz w danym miesiącu transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł opłata wynosi 0 zł,
 • 0 zł – wypłaty gotówki z bankomatów PKO BP,
 • 3% min. 5 zł – wypłata gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce,
 • 0 zł – przelew przez internet i za pośrednictwem serwisu mobilnego,
 • 0 zł – realizacja zlecenia stałego.
 • 0 zł – realizacja polecenia zapłaty na rachunek w banku PKO BP,
 • 1 zł – realizacja polecenia zapłaty na rachunek w innym banku.
Opis konta znajdziesz tutaj. Konto założysz na tej stronie.

Konto bez Granic

 • oprocentowanie w skali roku - 0,01%.
 • 17,90 zł – miesięczna opłata za prowadzenie konta
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 0 zł – miesięczna opłata za kartę,
 • 0 zł – wypłata gotówki z wszystkich bankomatów w kraju i za granicą,
 • 0 zł – przelew przez internet i za pośrednictwem serwisu mobilnego,
 • 0 zł – przelew za pośrednictwem telefonu,
 • 0 zł – przelew w Oddziale Banku,
 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, realizacja zlecenia stałego.
 • 0 zł – ustanowienie, modyfikacja, realizacja polecenia zapłaty.
Opis konta znajdziesz tutaj. Konto założysz na tej stronie.

10 lut 2017

Pandu

400 zł na zakupy z kartą kredytową Citibanku w mall.pl

Citibank wznowił promocję kart kredytowych „Zostań posiadaczem Karty Kredytowej Citibank i zdobądź voucher do sklepu mall.pl ”. Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać voucher, nie różnią się w zasadniczy sposób od warunków poprzedniej edycji. 
400 zł na zakupy z kartą kredytową Citibanku w mall.pl
Źródło: Citi Handlowy
W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby, które nie posiadały żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Warunki przystąpienia do promocji

W celu przystąpienia do promocji należy:
 • wypełnić na dedykowanej stronie promocji formularz kontaktowy podając dane osobowe i akceptując wymagane zgody,
 • złożyć wniosek o wydanie karty kredytowej w trakcie kontaktu z przedstawicielem banku, który skontaktuje się z uczestnikiem promocji po otrzymaniu formularza kontaktowego. W trakcie rozmowy należy wybrać jedną z następujących kart kredytowych: Citi Simplicity lub Citibank World MasterCard.
 • dostarczyć wymagane przez Bank dokumenty w tym ważny dokument potwierdzający deklarowane na wniosku dochody,
 • podpisać umowę i aktywować otrzymaną kartę kredytową.

400 zł na zakupy w mall.pl

Warunkiem otrzymania vouchera o wartości 400 zł jest spełnienie następujących wymagań do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę:
 1. zalogować się co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile
 2. wykonać transakcje bezgotówkowe wydaną kartą kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł.

Przyznanie nagrody

Wszystkie osoby, które spełnią warunek zalogowania się do Citibank Online otrzymają voucher elektroniczny do sklepu internetowego mall.com o wartości 400 zł. Wydanie vouchera nastąpi za pośrednictwem bankowości internetowej, najpóźniej do końca drugiego miesiąca po miesiącu w którym zostały spełnione warunki promocji.

Voucher należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2017 roku płacąc za zakupy w sklepie internetowym mall.pl.  Zakup musi być jednorazowy w kwocie min. 401 zł. W przypadku zwrotu zakupionego towaru nastąpi zwrot środków pieniężnych w formie vouchera.

Promocja trwa do 31 maja 2017 roku. Regulamin promocji znajdziesz tutaj.
Formularz promocji wypełnisz na tej stronie citibanku.

Którą kartę wybrać?

Spośród wszystkich kart oferowanych przez Citibank najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta  ta w przeciwieństwie do Citibank World MasterCard, jest jest darmowa. Opłata w skali roku za jej wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Zainteresowani nią mogą być osoby, które chciałyby skorzystać z program lojalnościowego.

O karty kredytowe Citibanku mogą ubiegać się tylko osoby, których wiek wynosi 21 lat, osiągają dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i są zatrudnione w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wiek wynosi 25 lat, działalność gospodarcza nie może być prowadzona krócej niż 2 lata.

6 lut 2017

Pandu

100 zł za regularne inwestowanie z Kontem Funduszowym w ING Bank Śląski

Ciągły spadek oprocentowania lokat bankowych zniechęca wiele osób do deponowania na nich swoich oszczędności. Alternatywą są konta oszczędnościowe lub inwestowanie w bezpieczniejsze w stosunku do akcji fundusze inwestycyjne. Ciekawą propozycję dla osób skłonnych do inwestowania ma ING Bank Śląski. Aktualnie trwa w nim promocja w ramach której za regularne oszczędzanie można dodatkowo zarobić 100 zł.
100 zł za regularne inwestowanie z Kontem Funduszowym w ING Bank Śląski
Źródło: ING Bank Śląski
Uczestnikiem promocji „100 zł za regularne inwestowanie" może być każda osoba posiadająca konto osobiste w ING lub osoba, która założy Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Osoby, posiadające konto osobiste, wystarczy że, po zalogowaniu się do bankowości internetowej zakupią dowolny fundusz lub otworzą ING Konto Funduszowe i zadeklarują regularne oszczędzanie.

Osoby, które nie mają konta osobistego, w pierwszej kolejności muszą założyć Otwarte Konto Oszczędnościowe, następnie powinny zalogować się do bankowości internetowej, wybrać zakładkę Promocje w ofercie ING i przejść na stronę promocji „100 zł za regularne inwestowanie".

Osoby nie mające doświadczenia z funduszami inwestycyjnymi mogą otworzyć ING Konto Funduszowe składające się z trzech Pakietów. Każdy z Pakietów charakteryzuje się innym stopniem ryzyka co wynika z różnego zaangażowania w fundusze akcyjne: 
 • ING Pakiet Ostrożny inwestuje 100% w fundusze pieniężne i obligacji.
 • ING Pakiet Umiarkowany inwestuje 70 % w fundusze pieniężne i obligacji oraz 30% w fundusze akcji.
 • ING Pakiet Dynamiczny inwestuje 35 % w fundusze pieniężne i obligacji oraz 65% w fundusze akcji.
Pakietami zarządzają specjaliści Towarzystwa Inwestycyjnego ING, natomiast wybór pakietu należy do uczestnika promocji, który określa poziom akceptowanego ryzyka i wysokość potencjalnych zysków.

Jak wziąć udział w promocji?


Warunki udziału w promocji są takie same dla obu grup i wymagają wykonania następujących działań:
 • w terminie do 31 marca 2017 roku:
  • wypełnić ankietę inwestycyjną,
  • podpisać z Bankiem umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
  • poprzez system bankowości internetowej:
   • złożyć zlecenie otwarcia nowego rejestru w funduszach inwestycyjnych,
   • dokonać wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa,
   • złożyć Dyspozycję Regularnego Inwestowania (minimalny okres inwestowania w ramach promocji nie może być mniejszy niż 12 miesięcy).
 • w terminie do 31 kwietnia 2017 roku nabyć jednostki uczestnictwa w zadeklarowanej kwocie.

Premia 100 zł za regularne inwestowanie

Wszystkie osoby, które spełnią powyższe wymagania otrzymają premię w wysokości 100 zł. Wypłata premii nastąpi na konto oszczędnościowe lub konto osobiste najpóźniej do dnia 16 maja 2017 roku.

W celu zapłaty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych Bank ustanowił dodatkową nagrodę w wysokości 23 zł. Podatek ten odprowadzi Bank. Należy pamiętać, żeby w dniu wypłaty nagrody być posiadaczem konta oszczędnościowego lub konta osobistego.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

Poniżej zostały przedstawione charakterystyki Otwartego Konta Oszczędnościowego i rachunku Konto z Lwem Direct. Aktualnie ING Bank Śląski prowadzi promocje obu produktów. W ramach promocji konta oszczędnościowego jego oprocentowanie wynosi 2,00% w skali roku dla środków do kwoty 100 000 zł przez okres 4 miesięcy. Za założenie Konta z Lwem Direct lub Komfort za pośrednictwem internetu Bank wypłaci nagrodę w kwocie 100 zł.

Otwarte Konto Oszczędnościowe

Otwarte Konto Oszczędnościowe można założyć bez posiadania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w ING Bank Śląski. Poniżej przedstawione zostały standardowe parametry Otwartego Konta Oszczędnościowego:
 • 2,00% - promocyjne oprocentowanie w skali roku dla środków do 100 000 zł przez okres 4 miesięcy (więcej o promocji przeczytasz tutaj),
 • 0,70% – oprocentowanie standardowe konta w skali roku,
 • 0 zł - otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł - wpłata gotówki na konto,
 • 0 zł - przelew za pośrednictwem internetu na rachunki własne prowadzone w Banku,
 • przelewy na rachunki własne w innych bankach bez względu na formę:
  • 0 zł – pierwszy przelew ,
  • 6 zł - kolejny przelew, jeśli posiadasz ROR,
  • 10 zł - kolejny przelew, jeśli nie posiadasz ROR.
Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj. Otwarte Konto Oszczędnościowe założysz na tej stronie.

Konto z Lwem Direct

 • konto nie jest oprocentowane.
 • 0 zł – otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – wydanie karty debetowej,
 • 7 zł – miesięczna opłata za użytkowanie karty, opłata nie jest pobierana, jeżeli w danym miesiącu zostaną wykonane transakcje bezgotówkowe na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (200 zł w przypadku osób w wieku od 18 - 26 lat),
 • 0 zł – wypłata z bankomatów należących do Banku i Planet Cash,
 • 0 zł - pierwsza wypłata z bankomatów pozostałych banków na terenie Polski, każda następna 2,50 zł,
 • 0 zł – wypłata gotówki w ramach usługi Cashback.
 • 0 zł – przelew internetowy i za pośrednictwem bankowości mobilnej,
 • 5 zł – przelew natychmiastowy przez internet - przelew Express ELIXIR,
 • 0 zł – zlecenie stałe,
 • 0 zł – polecenie zapłaty.
Tabelę opłat i prowizji znajdziesz tutaj.

„100 zł za otwarcie Konta” to promocja ING Banku Śląskiego dla osób, które otworzą Konto z Lwem Direct lub Konto z Lwem Komfort za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Warunkiem udziału w promocji jest złożenie do dnia 28 luty 2017 roku wniosku i następnie zawarcie umowy o rachunek Konto z Lwem, umowy o kartę debetową i umowy o Otwarte Konto Oszczędnościowe.

W celu otrzymania nagrody w wysokości 100 zł należy do dnia 30 czerwca 2016 roku wykonać transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Transakcje te muszą być dokonane przy użyciu karty wydanej do rachunku otwartego w ramach promocji. Więcej o promocji przeczytasz tutaj.

1 lut 2017

Pandu

Ranking kont oszczędnościowych - luty 2017

Ranking kont oszczędnościowych przedstawia aktualnie najlepsze konta oszczędnościowe oferowane przez banki. Celem rankingu jest pomoc w wyborze jak najlepszego rachunku oszczędnościowego dopasowanego do Twoich potrzeb.
Ranking kont oszczędnościowych - grudzień 2016

Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest niższe niż lokat bankowych. W stosunku do lokat mają jedną niepodważalną zaletę. Można z nich wypłacać środki w dowolnym momencie bez utraty odsetek.

Konto oszczędnościowe może być również bardzo dobrym uzupełnieniem konta osobistego. Niewiele z kont osobistych jest dziś oprocentowanych co powoduje, że środki na nich zgromadzone nie zarabiają. I tu z pomocą przychodzi konto oszczędnościowe.

Ranking kont oszczędnościowych luty 2017

Prezentowany poniżej ranking kont oszczędnościowych przedstawia tylko konta, których oprocentowanie jest wyższe niż 2% w skali roku i konta, które może założyć każdy, kto posiada nawet niewielkie oszczędności.

Najlepsze konta oszczędnościowe luty 2017
Nazwa banku Nazwa konta Oprocen- towanie Min/Max wpłata Uwagi
Orange Finanse Konto Oszczędnościowe 3,50% do 10 000 zł -wymagane konto,
-przez 6 m-cy,
-promocja do 2.02.2017r.
BOŚ Bank Konto EKOprofit 3,00% do 50 000 zł -wpływ świadczenia 500+ na konto,
-m-czny wpływ min. 1000 zł,
-przez 5 m-cy.
Idea Bank Konto Zyskowne 2,80% do 10 000 zł -wymagane Konto Idealne,
-2,00% - 10 000 - 50 000 zł,
-2,20% - 50 000 - 100 000 zł,
-2,30% - powyżej 100 000 zł,
BOŚ Bank Konto EKOprofit 2,75% do 50 000 zł -wymagane konto,
-m-czny wpływ min. 1000 zł.
Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,70% do 100 000 zł -wymagane Konto 360°
-tylko na 3 m-ce,
-do 22.04.2017r.
-1,70% dla nadwyżki powyżej 100 000 zł.
Deutsche Bank db Konto Oszczędnościowe 24h 2,55% do 100 000 zł -wymagane konto dbNET,
-przez 4 m-ce.
Idea Bank Konto Zośka PRO 2,50% 10 krotność
salda na ROR
-wymagane konto
Idea Bank Konto Zośka 2,50% do 100 000 zł -wymagane Konto
Indywidualne
eurobank Rachunek Ekstra Zysk 2,50% do 30 000 zł -2% powyżej 30 000 zł,
-nowy klient,
-wymagane konto,
-przez 3 m-cy.
BGŻOptima Konto oszczędnościowe 2,30% do 100 000 zł -nowe środki,
-do 10.02.2017r.
Nest Bank Nest Oszczędności 2,25% do 50 000 zł -wymagane konto,
-2,00% powyżej 50 000 zł.
Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,23% do 100 000 zł -do 31.03.2017r.
Getin Bank Konto oszczędnościowe 2,20% do 100 000 zł -nowy klient,
-wymagane konto,
-do 31.01.2017r.
BZ WBK Konto oszczędnościowe 2,10% dowolna kwota -nowe środki
Alior Bank Konto Oszczędnościowe 2,00% dowolna kwota -nowy klient,
-tylko 3 m-ce
BGŻ BNP Paribas Konto oszczędnościowe 2,00% dowolna kwota -do 31.01.2017r.
-tylko 3 m-ce
Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej 2,00% do 500 000 zł -wymagane konto
eurobank Rachunek Ekstra Zysk 2,00% do 30 000 zł -1,50% powyżej 30 000 zł,
-wymagane konto,
-wymagany wpływ dochodu,
ING Bank Śląski OKO Bonus 2,00% do 100 000 zł -na okres 4 m-cy,
-wymagane konto,
-do 14.02.2017r.
Raiffeisen Polbank Konto Wymarzony Cel 2,00% dowolna kwota -wymagany wpływ 1 zł,
-środki nie są wypłacane,
inaczej 1,5%
Toyota Bank Konto Oszczędnościowe 2,00% od 50 000 zł -wymagane konto

Poniżej zostały opisane wybrane najlepsze konta oszczędnościowe.

Najlepsze konta oszczędnościowe - luty 2017

Konto oszczędnościowe - Orange Finanse

Na czele listy naszego rankingu kont oszczędnościowych znajduje się konto oszczędnościowe Orange Finanse z oprocentowaniem wynoszącym 3,50% w skali roku przez okres 6 miesięcy. Minusem tego konta jest niska kwota jaka podlega temu oprocentowaniu wynosząca 10 000 zł. Powyżej tej kwoty oprocentowanie wynosi tylko 0,50% i rośnie wraz ze wzrostem lokowanych środków - maksymalnie do 1,00% powyżej 200 000 zł.

Konto założysz na tej stronie Orange Finanse.

Konto oszczędnościowe Extra Zysk - Euro Bank

Konto oszczędnościowe Extra Zysk skierowane jest do nowych i obecnych klientów Euro Banku. Nowy klient po założeniu konta osobistego musi w ciągu 30 dni otworzyć rachunek Extra Zysk. Wówczas oprocentowanie konta do kwoty 30 000 zł wynosić będzie 2,50 % w skali roku. Powyżej tej kwoty 2,00%. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje tylko przez okres 3 miesięcy. Dla obecnych klientów, po zapewnieniu wpływu dochodu na konto w wysokości 1 000 zł, oprocentowanie do kwoty 30 000 zł wynosić będzie 2,00%, powyżej 1,50% w skali roku.

Konto założysz na tej stronie eurobanku.

Konto Oszczędnościowe Profit - Bank Millennium

Oprocentowanie Konta oszczędnościowego Banku Millennium wynosi 2,50% w skali roku dla kwoty do wysokości 100 000 zł. Powyżej kwoty 100 000 zł oprocentowanie rachunku wynosi 1,70%. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez okres 92 dni. Bank nie wymaga zakładania rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.

Konto można założyć na tej stronie Banku.


Konto oszczędnościowe - BGŻOptima

Konto oszczędnościowe BGŻOptima nie wymaga założenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego. Oprocentowanie rachunku wynosi 2,30% w skali roku. Maksymalnie na rachunku można zdeponować kwotę w wysokości do 150 000 zł. Dodatkowo nowi klienci mogą skorzystać z bardzo dobrych lokat 3-miesięcznych Lokacie Bezkarnej z oprocentowaniem 3,00% w skali roku i Lokacie Bezkompromisowej oprocentowanej w wysokości 2,50% w skali roku. Maksymalnie na pierwszej z nich można zdeponować środki do wysokości 10 000 zł, a na drugiej do 100 000 zł.

Opis konta oszczędnościowego BGŻOptima znajdziesz tutaj. Konto założysz na tej stronie.


Konto Zośka PRO - Idea Bank

Oprocentowanie Konta Zośka PRO wynosi 2,50% w skali roku. Warunkiem jego uzyskania jest zdeponowanie na koncie kwoty 10 razy większej niż wynosi saldo dostępne na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym.  Oprocentowanie dla nadwyżki powyżej 10 krotność zdeponowanej kwoty wynosi 1 % w skali roku. Z rachunku mogą skorzystać osoby posiadające Konto Idealne.

Konto założysz na tej stronie Idea Banku.

Pandu

Ranking lokat bankowych - luty 2017

Ranking lokat bankowych - luty 2017
Miniony miesiąc zakończył się kolejnymi obniżkami oprocentowania lokat bankowych. Bez zmian pozostało oprocentowanie lokat na start zakładanych wraz z kontem osobistym oraz lokat mobilnych wymagających dostępu do bankowości elektronicznej. Bez większych zmian pozostało  oprocentowanie lokat na okres 2 i 3 lat.

Najlepsze lokaty do 3 miesięcy

Nadal najlepszą lokatą kwartalną pozostaje Lokata Happy z oprocentowaniem 4,00% w skali roku zakładana jest na okres 2 miesięcy. Można ją założyć z niższym oprocentowaniem  3,50% w skali roku na okres 1 lub 3 miesięcy. Maksymalna kwota lokaty wynosi 10 000 zł. Lokatę może założyć  tylko nowy klient i tylko jeden raz. Idea Bank nie wymaga zakładania żadnego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.

Lokata Happy Plus to kolejna lokata Idea Banku dla nowych klientów. Oprocentowana jest w wysokości 3,00% w skali roku. Maksymalnie na lokacie można ulokować środki do kwoty 100 000 zł. Minimalna kwota lokaty wynosi 10 000,01 zł. Z lokaty można skorzystać tylko jeden raz. Nie trzeba zakładać konta osobistego.

Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4,00% w skali roku można założyć otwierając bardzo dobre, darmowe Nest Konto. Minimalna kwota 3 miesięcznego depozytu wynosi 1 000 zł, maksymalna 10 000 zł. Można mieć tylko jedną lokatę i tylko jeden raz.

Lokata Bezkarna z oprocentowaniem  3,00% w skali roku to kolejna bardzo dobra lokata. BGŻOptima wymaga założenia rachunku oszczędnościowego Konto Indywidualne, ale jest to rachunek zupełnie darmowy. Na lokacie można zdeponować środki do kwoty 20 000 zł.

Oprocentowanie drugiej z lokat BGŻOptima Lokaty Bezkompromisowej wynosi obecnie 2,50% w skali roku. Minimalnie na lokacie można umieścić kwotę 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 100 000 zł. Tak jak w przypadku Lokaty Bezkarnej koniecznym jest założenie Konta Indywidualnego.

Ranking lokat bankowych do 3 miesięcy

Ranking lokat bankowych od 1 - 3 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Idea Bank Lokata Happy 4,00% 2 m 500 - 10 000 zł NK
Nest Bank Nest Lokata Witaj! 4,00% 3 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Alior Bank Lokata promocyjna 4% 4,00% 2 m 1 000 - 10 000 zł KW
Idea Bank Lokata Happy 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł NK
Idea Bank Lokata Happy 3,50% 1 m 500 - 10 000 zł NK
eurobank LOGujesz LOKujesz 3,50% 1 m 200 - 10 000 zł KW
mBank 3,50% dla nowych klientów 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkarna 3,00% 3 m 1 000 - 20 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy Plus 3,00% 3 m 10 000 - 100 000 zł NK
Bank Millennium Lokata Mobilna 3,00% 3 m 500 - 10 000 zł Konto 360
Getin Bank Lokata mobilna 3,00% 2 m 1 000 - 10 000 zł KW
Noble Bank Lokata mobilna 3,00% 2 m 1 000 - 10 000 zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkompromisowa 2,50% 3 m 1 000 - 100 000 zł KW, NK
Bank Millennium Lokata Mobilna 2,50% 3 m 500 - 10 000 zł KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,20% 3 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Styczniowa Plus 2,20% 3 m 500 - 1 mln zł KW
neoBANK onLINE energo Lokata 3M Plus 2,20% 3 m 1 000 - 1 mln zł NK
Raiffeisen Polbank Lokata mobilna 2,20% 3 m 1 000 - 10 000 zł KW
Idea Bank Lokata Styczniowa 2,00% 3 m 500 - 1 mln zł

Najlepsze lokaty od 4 do 6 miesięcy

Najlepszą lokatą dla tego okresu jest Lokata mobilna BZ WBK z oprocentowaniem 2,50% w skali roku. Warunkiem założenia 4 miesięcznego depozytu jest posiadanie dostępu do usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Maksymalna kwota lokaty to 20 000 zł. Można mieć tylko jedną taką lokatę.

Toyota Bank obniżył oprocentowanie lokaty Plan Depozytowy na 130 dnio 0,25p.p. Wynosi ono obecnie 2,25% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 zł. Maksymalnie na lokacie można zdeponować 10 000 zł. Można założyć 7 takich lokat.

Lokatę na Nowe Środki można założyć w Idea Banku na okres 4 lub 6 miesięcy z oprocentowaniem 2,20% w skali roku. Na lokacie można zdeponować maksymalnie 200 000 zł. Lokata na Nowe Środki zakładana jest tylko za pośrednictwem internetu.

Lokata Czwórka Plus zakładana jest na okres 4 miesięcy z oprocentowaniem 2,15% w skali roku. Minimalna kwota lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Wymagane jest jednak posiadanie konta osobistego w Idea Bank.

Ranking lokat bankowych od 4 do 6 m-cy

Ranking lokat bankowych od 4 - 6 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
BZ WBK Lokata Mobilna 2,50% 4 m 1 000 - 20 000 zł
Idea Bank Lokata Styczniowa Plus 2,25% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Toyota Bank Plan depozytowy na 130 dni 2,25% 130 dni 3 000 - 10 000 zł
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,20% 6 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,20% 4 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Czwórka Plus 2,15% 4 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Styczniowa 2,15% 6 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Nr 1 2,10% 6 m 500 - 1 mln zł
BOŚ Bank EKOlokata SUPERprocentująca 2,10% 6 m 1 000 zł KW
Getin Bank e-Lokata na Nowe Środki 2,10% 4 m 500 - 200 000 zł
Getin Bank Lokata na Nowe Środki 2,10% 4 m 500 - 200 000 zł
Idea Bank Lokata Nr 1 2,05% 4 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Fair Play 2,00% 6 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Stabilna 2,00% 6 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,00% 6 m 1 000 - 2 mln zł

Najlepsze lokaty od 7 do 12 miesięcy

Depozyt Plus to najlepsza lokata na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem wynoszącym 2,30% w skali roku. Toyota Bank wymaga założenia konta osobistego oraz zdeponowania kwoty minimum 5 000 zł.

Lokata na Nowe Środki Idea Banku oprocentowana jest w wysokości 2,20% w skali roku. Pomimo niższego oprocentowania w stosunku do obu powyższych lokat jej zaletą jest niższa minimalna kwota lokaty wynosząca tylko 500 zł i brak wymogu posiadania konta oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku.

Oprocentowanie EKOlokaty WYSOKOprocentującej w skali roku wynosi 2,20% i dotyczy osób posiadających w banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy. Dla pozostałych klientów wynosi ono tylko 1,80%. Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł. Na lokacie można zdeponować dowolną kwotę.

Ranking lokat bankowych od 7 do 12 m-cy

Ranking lokat bankowych od 7 - 12 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres Min/Max wpłata Uwagi
Toyota Bank Depozyt Plus 2,30% 12 m 5 000 zł KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,20% 9 m 500 - 1 mln zł
BOŚ EKOlokata Wysoko Procentująca 2,20% 9 m 1 000 zł KW
Idea Bank Lokata Nr1 2,15% 12 m 500 zł
Idea Bank Lokata Nr1 2,10% 10 m 500 zł
Idea Bank Lokata Nr1 2,10% 9 m 500 zł
BGŻOptima Lokata standardowa 2,00% 12 m 1 000 zł KW
Credit Agricole Lokata standardowa 2,00% 12 m 1 000 - 100 000 zł
Idea Bank Lokata Stabilna 2,00% 12 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Stabilna 2,00% 9 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata 2,00% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW

Najlepsze lokaty od 13 do 36 miesięcy

Do najlepszych lokat na okres od 24 do 36 miesięcy należą lokaty T-Mobile Usługi Bankowe i Idea Banku, które nie wymagają założenia rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego.

T-Mobile UB oferuje wysokie oprocentowanie dla lokat standardowych na 36 i 24 miesiące. Oprocentowanie pierwszej z nich wynosi 3,00% w skali roku, drugiej - 2,95%. Na lokatach można zdeponować dowolną kwotę  wyższą niż 1 000 zł.

Lokata Stabilna zakładana jest na okres 24 miesięcy z oprocentowaniem 2,75% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Maksymalnie na lokacie możemy ulokować dowolną kwotę. Nie jest wymagane konto osobiste.

Lokatę Fair Play możemy założyć na okres 36 miesięcy. Oprocentowanie lokaty wynosi 2,75% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Maksymalnie na lokacie możemy ulokować kwotę do 1 000 000 zł. Nie jest wymagane konto osobiste. Zerwanie lokaty po 14 miesiącach nie powoduje utraty odsetek, a jedynie obniżenie oprocentowania lokaty do wysokości 2,55% w skali roku

Ranking lokat bankowych od 13 - 36 m-cy

Ranking lokat bankowych od 13-36 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
T-Mobile UB Lokata standardowa 3,00% 36 m 1 000 zł
T-Mobile UB Lokata standardowa 2,95% 24 m 1 000 zł
Idea Bank Lokata Stabilna 2,75% 24 m 500 zł
Idea Bank Lokata Fair Play 2,75% 36 m 500 - 1 mln zł
Toyota Bank Depozyt Plus 2,75% 36 m 13 000 zł KW
Credit Agricole Lokata standardowa 2,70% 36 m 1 000 - 100 000 zł KW, NŚ
Toyota Bank Lokata standardowa 2,70% 36 m 2 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,60% 48 m 10 000 zł BI, BM
Toyota Bank Depozyt Plus 2,60% 24 m 13 000 zł KW
Toyota Bank Lokata standardowa 2,55% 24 m 2 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,55% 36 m 10 000 zł BI
Idea Bank Lokata Fair Play 2,50% 24 m 500 - 1 mln zł
Santander Zysk+ 2,50% 36 m 1 000 zł
Santander Direct+ 2,50% 36 m 5 000 zł
Santander Direct+ Internet 2,50% 36 m 5 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,50% 24 m 10 000 zł BM
eurobank Lokata standardowa 2,50% 48 m 200 - 10 000 zł BI, BM
eurobank Lokata standardowa 2,45% 24 m 10 000 zł BI
eurobank Lokata standardowa 2,45% 36 m 200 - 10 000 zł BI
eurobank Lokata standardowa 2,40% 24 m 10 000 zł BM
eurobank Lokata standardowa 2,40% 48 m 10 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,35% 24 m 200 - 10 000 zł BM
eurobank Lokata standardowa 2,35% 36 m 10 000 zł
Credit Agricole Lokata standardowa 2,30% 36 m 1 000 - 100 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,30% 24 m 10 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,30% 48 m 200 - 10 000 zł
Santander Direct+ Online 2,30% 24 m 5 000 zł
Santander Direct+Wzrost 2,30% 24 m 5 000 zł
Santander Zysk+Wzrost 2,30% 24 m 1 000 zł

Objaśnienia: KW - konto wymagane NK - nowy klient NŚ - nowe środki BI - bankowość internetowa BM - bankowość mobilna