25 kwi 2017

Pandu

Najlepsze konta osobiste ze zwrotem za zakupy

Wiele osób poszukujących konta osobistego oczekuje bonusów, które mogłyby zrekompensować brak oprocentowania konta oraz pozwoliły pokryć koszty jego prowadzenia. Banki wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów stosują różne programy rabatowe, lojalnościowe, a także bonusy za aktywne korzystanie z karty debetowej. Tym bonusem jest zwrot za zakupy, popularnie zwany moneyback.
Najlepsze konta osobiste ze zwrotem za zakupy

W ramach monebacku klienci banku otrzymują określony procenta za dokonane zakupy. najczęściej premiowane są zakupy w sklepach usługowo - handlowych. Ale nie tylko. Wśród ofert można znaleźć inne ciekawe propozycje. Ostateczny wybór zależeć będzie od wielkości możliwego zwrotu i od kosztów jego uzyskania.

Poniżej zostały przedstawione wybrane propozycje kont ze zwrotem za zakupy.

Bank Millennium – Konto 360º i Konto 360º Student


W celu uzyskania premii w wysokości 360 zł powinieneś przez okres 6 miesięcy dokonywać płatności kartą debetową i płatności BLIK. Wysokość premii dla każdej z tych płatności stanowi:
 • 2% łącznej wartości bezgotówkowych płatności w punktach usługowo - handlowych i przez internet wydaną kartą debetową - maksymalnie 30 zł w danym miesiącu,
 • 5% łącznej wartości bezgotówkowych płatności BLIK w punktach usługowo - handlowych i przez internet - maksymalnie 30 zł w danym miesiącu.
Maksymalna łączna premia w danym miesiącu wynosi 60 zł.

W celu uzyskania zwrotu w każdym z tych miesięcy musisz:
 • zapewnić wpływy zewnętrzne na Konto 360º w łącznej kwocie nie niższej niż 1 000 zł,(warunek ten nie dotyczy Konta 360º Student),
 • wykonać przynajmniej jedną płatność kartą lub płatność BLIK,
 • zalogować się do aplikacji mobilnej Banku.
Bank Millennium – Konto 360º
Wielkość zwrotu 2% zwrotu za wydatki kartą do konta 5% płatności w punktach usłgowo - handlowych  i w internecie - max. 60 zł miesięcznie, 360 zł rocznie
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- udział w promocji "Zyskaj 360" 
Okres zwrotu 6 miesięcy
Rodzaj wydatków sklepy handlowo - usługowe
Koszty rachunku 0 zł - pod warunkiem zapewnienia w danym miesiącu wpływów na konto w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie i wykonania jednej transakcji bezgotówkowej, w przeciwnym razie 8 zł
Koszty karty debetowej 0 zł - pod warunkiem zapewnienia w danym miesiącu wpływów na konto w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie i wykonania jednej transakcji bezgotówkowej, w przeciwnym razie 7 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju 0 zł - pod warunkiem zapewnienia w danym miesiącu wpływów na konto w wysokości min. 1 000 zł miesięcznie i wykonania jednej transakcji bezgotówkowej

mBank – eKonto standard lub eKonto plus

Warunkiem otrzymania zwrotu w wysokości 300 zł jest jest wykonywanie przez okres sześciu kolejnych miesięcy kalendarzowych transakcji bezgotówkowych kartą debetową i/lub płatności BLIK. Płatności te musisz wykonać w punktach usługowo – handlowych. Ich łączna wartość nie może być mniejsza niż 250 zł w danym miesiącu. Wartość premii stanowić będzie łączny zwrot w wysokości:
 • 2% za transakcje bezgotówkowe wykonane kartą płatniczą
 • 2% za płatności BLIK.
W danym miesiącu kalendarzowym możesz otrzymać premię nie wyższą niż 50 zł. 

Dodatkowo w każdym miesiącu musisz:
 • zapewnić przelew jednorazowy na nowo otwarte eKonto kwoty nie mniejszej niż 1 000 zł z dowolnego rachunku - nie może to być Twój rachunek,
 • zalogować się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej.
mBank – eKonto standard
Wielkość zwrotu 2% zwrotu za płatności kartą i 2% za płatności BLIK
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- udział w promocji "Zyskuj z eKontem"
Okres zwrotu 6 miesięcy
Rodzaj wydatków sklepy handlowo - usługowe
Koszty rachunku 0 zł
Koszty karty debetowej 0 zł - pod warunkiem wykonania 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju wypłata powyżej 100 zł Euronet, Planet Cash, i BZWBK

mBank – eKonto plus
Wielkość zwrotu 2% zwrotu za płatności kartą i 2% za płatności BLIK
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- udział w promocji "Zyskuj z eKontem"
Okres zwrotu 6 miesięcy
Rodzaj wydatków sklepy handlowo - usługowe
Koszty rachunku 0 zł - pod warunkiem wpływu na łączną kwotę 1000 zł, w przeciwnym razie 5 zł
Koszty karty debetowej 0 zł - pod warunkiem wykonania 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju wypłata powyżej 100 zł Euronet, Planet Cash, i BZWBK

Citi Priority – Citi Handlowy


W każdy miesiącu przez okres 6 miesięcy będziesz otrzymywał zwrot w wysokości 6% za transakcje bezgotówkowe w sklepach usługowo – handlowych i w internecie. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać zwrot w wysokości 50 zł. Za okres 6 miesięcy zwrot wyniesie 300 zł.

Dodatkowo możesz otrzymać nagrodę w wysokości 100 zł, jeśli otworzysz konto w trakcie trwania promocji na tej stronie banku.

Citi Handlowy – Citi Priority
Wielkość zwrotu 6% zwrotu za wydatki kartą w sklepach usługowo - handlowych i w internecie - max. 50 zł miesięcznie,
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- udział w promocji "Do 400 zł z kontem Citi Priority"
Okres zwrotu 6 miesięcy
Rodzaj wydatków stacjonarne sklepy handlowo - usługowe i w internecie
Koszty rachunku 0 zł - pod warunkiem spełnienia jednego z dwóch warunków:
- wpływów na konto min. 5 000 zł i posiadanie aktywnej karty kredytowej lub umowy o kredyt,
- średniego salda na wszystkich rachunkach min. 30 000 zł, w przeciwnym razie opłata wynosi 30 zł
Koszty karty debetowej 0 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju tak

T-Mobile Usługi Bankowe – Konto Freemium i Konto Premium


Zwrot w wysokości 5% wydatków dokonanych z użyciem karty debetowej w sklepach usługowo handlowych i w internecie możesz otrzymać będąc właścicielem Konta Freemium lub Konta Premium. Nie brane są pod uwagę transakcje określone kodem MCC czyli przykładowo płatności w punktach bookmacherskich czy przekazy pieniężne w instytucjach finansowych lub za pośrednictwem internetu.

Maksymalnie w każdym miesiącu kwota zwrotu ograniczona jest do 15 zł - Konto Freemium i 25 zł - Konto Premium. Zwrot przyznawany jest przez okres 6 miesięcy. Przedłużenie na kolejny okres wiąże się z posiadaniem dowolnego produktu kredytowego (np. limit kredytowy, karta kredytowa, kredyt gotówkowy). 

Dodatkowo warunkiem otrzymywania zwrotu jest wykonanie kartą debetową płatności na kwotę minmum 200 zł (Freemium) lub 500 zł (Premium)

T-Mobile Usługi Bankowe – Konto Freemium
Wielkość zwrotu 5% zwrotu za wydatki kartą w sklepach usługowo - handlowych i w internecie - max. 15 zł miesięcznie, 
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
Okres zwrotu 6 miesięcy
Rodzaj wydatków stacjonarne sklepy handlowo - usługowe i w internecie 
Koszty rachunku 0 zł
Koszty karty debetowej 0 zł - pod warunkiem transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 200 zł miesięcznie, inaczej 6 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju 3  pierwsze w dowolnym bankomacie
T-Mobile Usługi Bankowe – Konto Premium
Wielkość zwrotu 5% zwrotu za wydatki kartą w sklepach usługowo - handlowych i w internecie - max. 25 zł miesięcznie, 
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
Okres zwrotu 6 miesięcy
Rodzaj wydatków stacjonarne sklepy handlowo - usługowe i w internecie 
Koszty rachunku 0 zł - pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł, w przeciwnym wypadku 18,90 zł
Koszty karty debetowej 0 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju tak

BGŻ BNP Paribas – iKonto 


Płacąc za zakupy w sklepach usługowo - handlowych otrzymasz zwrot w wysokości 3%. Maksymalny zwrot w danym miesiącu kalendarzowym nie może być wyższy niż 40 zł. Przez okres kolejnych 5 miesięcy (okres trwania promocji) możesz otrzymać maksymalny zwrot w wysokości 200 zł. 
BGŻ BNP Paribas – iKonto
Wielkość zwrotu 3% zwrotu za wydatki kartą w sklepach usługowo - handlowych - max. 40 zł miesięcznie, 720 zł rocznie
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- udział w promocji "iKonto z kartą"
Okres zwrotu 5 miesięcy
Rodzaj wydatków sklepy usługowo - handlowych
Koszty rachunku 0 zł - dla osób do 26 lat, powyżej wymagany jest wpływ na konto kwoty min. 1 000 zł, inaczej 10 zł miesięcznie
Koszty karty debetowej 0 zł - dla osób do 26 lat, powyżej, pod warunkiem transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł miesięcznie, w przeciwnym wypadku 7 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju tak

Toyota Bank – Konto Jedyne


Jeśli na co dzień korzystasz z samochodu to ta promocja jest dla Ciebie. W pierwszej kolejności musisz się w niej zarejestrować na stronie internetowej banku, a następnie kartą wydaną do konta dokonywać zakupów paliwa. Wielkość premii uzależniona jest od trzech wskaźników: średniego salda konta, średniego salda oszczędności i kwoty transakcji dowolnych.

Wysokość premii kształtuje się następująco:

Premia 5%
 • średnie saldo konta - 1 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności - 10 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 500 zł.
Premia 6%
 • średnie saldo konta - 2 000 zł,
 • średnie saldo oszczędności - 30 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 800 zł.
Premia 8%
 • średnie saldo konta - 2 500 zł,
 • średnie saldo oszczędności - 40 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 800 zł.
Premia 10%
 • średnie saldo konta - 3 000 zł ,
 • średnie saldo oszczędności - 50 000 zł,
 • kwota transakcji dowolnych – 1 000 zł.
Maksymalna kwota premii, którą możesz otrzymać w danym miesiącu, wynosi 50 zł. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.

Toyota Bank – Konto Jedyne
Wielkość zwrotu 5- 10% zwrotu za wydatki kartą na stacjach benzynowych - max. 50 zł miesięcznie,
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- zgłoszenie się do programu "Tankuj korzyści do pełna"
Okres zwrotu do 31 grudnia 2017 roku
Rodzaj wydatków stacje paliwowe
Koszty rachunku 0 zł - pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę 400 zł miesięcznie,
Koszty karty debetowej 0 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju 3 pierwsze wypłaty z bankomatów

BZ WBK – Konto 1|2|3


W ramach konta możesz otrzymać zwrot opłacając za jego pośrednictwem swoje comiesięczne opłaty za gaz, prąd i abonament za Internet, telefon i telewizję. Wielkość zwrotu za poszczególne płatności kształtuje się następująco:
 • 1% - opłaty za gaz,
 • 2% - opłaty za prąd,
 • 3% - opłaty za Internet, telefon i telewizję.
Warunkiem uzyskania moneybacku jest przedstawianie faktur za poszczególne opłaty w placówce Banku.

BZ WBK – Konto 123
Wielkość zwrotu 1 - 3% zwrotu za opłaty za gaz, prąd telewizję, internet i telefon - max. 25 zł miesięcznie, 300 zł rocznie
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta
Okres zwrotu rok
Rodzaj wydatków opłaty za prąd, gaz, telewizję , telefon i internet
Koszty rachunku 0 zł - wpływ na konto w danym miesiącu kwoty 2 000 zł, inaczej 20 zł
Koszty karty debetowej 7 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju tak

Alior Bank – Konto Rozsądne  


Robiąc zakupy w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach Alior Bank zwróci Ci 1,50% za poniesione wydatki dokonane kartą płatniczą wydaną do rachunku Konto Rozsądne. Zwrot nie dotyczy zakupów w sklepach internetowych. Maksymalnie w danym miesiącu możesz otrzymać zwrot 50 zł, natomiast w skali roku 400 zł.

Dodatkowym musisz zapewnić wpływ wynagrodzenia, renty, emerytury lub stypendium na konto.

Alior Bank – Konto Rozsądne
Wielkość zwrotu 1,5% zwrotu za wydatki kartą w sklepach spożywczych, supermarketach i hipermarketach - max. 50 zł miesięcznie, 400 zł rocznie
Warunki uzyskania zwrotu - założenie konta,
- wpływ na konto wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium
Okres zwrotu rozliczenie w skali roku
Rodzaj wydatków sklepy spożywcze, supermarkety i hipermarkety
Koszty rachunku 0 zł - pod warunkiem wpływu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium, w innym przypadku 8 zł miesięcznie
Koszty karty debetowej 5 zł - pod warunkiem wpływu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium, w innym przypadku 13 zł
Darmowe wypłaty z bankomatów    w kraju własne i Euronet

19 kwi 2017

Pandu

2,20% na Lokacie Deklasującej w BGŻOptima

BGŻOptima wznowił kolejną edycję Lokaty Deklasującej. Tym razem edycja ta nie różni się od prowadzonej w marcu. Lokatę możesz założyć na 3 miesiące z oprocentowaniem 2,20% w skali roku. Maksymalna liczba lokat, jakie zostaną założone w obecnej edycji, wynosi 5 000 lokat. 
2,20% na Lokacie Deklasującej w BGŻOptima
Źródło: BGŻOptima
Do założenia Lokaty Deklasującej wymagane jest posiadanie jednego z kont oszczędnościowych - Konto Indywidualne, Konto Wspólne lub Konto Junior.

Warunkiem założenia Lokaty Deklasującej jest posiadanie konta oszczędnościowego oraz zdeponowanie na niej nowych środków. Nowe środki to nadwyżka ponad saldo wszystkich Twoich środków zgromadzonych na rachunkach w BGŻOptima na dzień 14 kwietnia 2017 roku. Jeśli jesteś nowym klientem to wszystkie Twoje środki, które zdeponujesz na Lokacie Deklasującej są nowymi środkami.

Lokata Deklasująca w obecnej edycji to depozyt 3 miesięczny z oprocentowaniem w wysokości 2,2% w skali roku dla nowych środków. Minimalnie na lokacie możesz ulokować kwotę w wysokości 1 000 zł, maksymalnie aż 100 000 zł. Możesz mieć 3 lokaty co oznacza, że możesz maksymalnie ulokować kwotę 300 000 zł.

Lokata Deklasująca jest lokatą nieodnawialną i po okresie 3 miesięcy jej oprocentowanie będzie zgodne z obowiązującym w dniu odnowienia oprocentowaniem 3 miesięcznej lokaty standardowej.

Jeśli jesteś nowym klientem w pierwszej kolejności składasz wniosek o otwarcie Konta Indywidualnego BGŻOptima. Wniosek wypełnisz na stronie internetowej Banku.  Jeśli posiadasz już rachunek oszczędnościowy w BGŻOptima wniosek złożysz po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego.

Dyspozycję otwarcia Lokaty Deklasującej złożysz po aktywacji Konta Indywidualnego. Obecna edycja Lokaty Deklasującej trwa do 25 kwietnia 2017 roku, jednak może się skończyć wcześniej po wyczerpania puli 5 000 lokat. Informację o wyczerpani puli lokat i zakończeniu promocji znajdziesz na stronie BGŻOptima.

Konto Indywidualne

Konto Indywidualne jest rachunkiem oszczędnościowym, za którego otwarcie i prowadzenie nic nie zapłacisz. Podstawowe parametry rachunku przedstawiają się następująco:
 • oprocentowanie promocyjne:
  • 2,30% – nowe środki do kwoty 150 000 zł (do 25 kwietnia 2017 roku),
  • 1,70% – środki powyżej 150 000 zł (do 18 kwietnia 2017 roku),
 • 1,5% – oprocentowanie standardowe,
 • 0 zł – przelew,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • ilość rachunków celowych 10.
Tabelę oprocentowania znajdziesz tutaj.

Lokata Bezkarna

Otwierając Konto Indywidualne możesz skorzystać z oferty BGŻOptima dla nowych klientów i złożyć wniosek o Lokatę Bezkarną. Lokata Bezkarna oprocentowana jest w wysokości 3,00% w skali roku i zawierana jest na okres 3 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego. Minimalnie na lokacie możesz umieścić kwotę 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł. Wniosek o Lokatę Bezkarną złożysz na tej stronie BGŻOptima.

18 kwi 2017

Pandu

Voucher 300 lub 500 zł na zakupy na Allegro za założenie darmowej karty Citi Simplicity

Ruszyła kolejna promocja Citibanku w której można otrzymać voucher o wartości 500 zł lub 300 zł na zakupy na Allegro za założenie karty kredytowej. Wybór vouchera zależy jakie warunki promocji wybierzemy. 
Źródło: Citi Handlowy
W promocji możesz wziąć udział pod warunkiem, że nie posiadałeś żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku. Wielkość nagrody uzależniona jest od wyboru warunków, jakie wybierzesz. W przypadku vouchera o wartości 300 zł wystarczy, że wykonasz transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł.  Chcąc zgarnąć voucher wart 500 zł musisz wybrać jedną z trzech operacji rozłożyć na raty w ramach planu spłat ratalnych „Komfort”.

Warunki przystąpienia do promocji są takie same bez względu, którą nagrodę wybierzesz. Chcąc wziąć udział w promocji powinieneś:
 • do dnia 30 czerwca 2017 roku wypełnić formularz kontaktowy na dedykowanej stronie promocji  akceptując wymagane zgody,
 • w ciągu kilku następnych dni skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wspólnie z którym złożysz wniosek o kartę kredytową Citi Simplicity,
 • po dostarczeniu wymaganych dokumentów i otrzymaniu pozytywnej opinii Bank dostarczy kurierem umowę, a po kilku dniach kartę kredytową, którą powinieneś aktywować.
W promocji możesz wziąć udział, jeśli masz 21 lat, osiągasz dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i jesteś zatrudniony w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz mieć 25 lat, a Twoja działalność gospodarcza nie może być prowadzona krócej niż 2 lata.

300 zł na zakupy na allegro.pl

W celu otrzymania vouchera o wartości 300 zł musisz do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę:
 • zalogować się  co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile, 
 • wykonać transakcje bezgotówkowe otrzymaną kartą kredytową w sklepach handlowo - usługowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł. Nie brane są pod uwagę przelewy z rachunku karty, w tym przelewy stanowiące płatności za mieszkanie oraz opłaty za gaz, prąd, abonamenty i inne opłaty okresowe. W rozliczeniu nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone. 

500 zł na zakupy na allegro.pl

W celu otrzymania vouchera o wartości 500 zł musisz do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę:
 • zalogować się  co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile, 
 • wykonać jedną z następujących czynności:
  • złożyć dyspozycję wykonania przelewu w ramach limitu na karcie na kwotę min. 500 zł rozkładanego na raty w ramach planu spłat ratalnych „Komfort” lub,
  • zawrzeć porozumienie w zakresie dodatkowego limitu kredytu na kwotę min. 1 000 zł udzielanego w formie przelewu rozkładanego na raty w planie spłat ratalnych „Komfort” lub,
  • wykonać płatności bezgotówkowe otrzymaną kartą w sklepach handlowo - usługowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 zł, a następnie  złożyć dyspozycję rozłożenia kwoty przelewu na raty w ramach planu spłat ratalnych „Komfort”.
Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz elektroniczny voucher do sklepu allegro.pl  Przekazanie vouchera nastąpi za pośrednictwem bankowości internetowej do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarłeś umowę o kartę kredytową.

Czas na wykorzystanie vouchera masz do 31 grudnia 2017 roku. Voucher musisz wykorzystać w czasie jednego zakupu na kwotę równą lub wyższą od wartości vouchera (koszty przesyłki musisz opłacić dodatkowo). W przypadku, gdy zwrócisz zakupiony towar, zwrot nastąpi w takiej samej formie jak zakup (voucher plus gotówka).

Szczegółowy regulamin promocji znajdziesz tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.
Formularz promocji wypełnisz na tej stronie

Którą wersję promocji wybrać?

Pomimo, że nagroda o wartości 500 zł może się wydawać wyborem oczywistym, to należny pamiętać, że każdy z przedstawionych warunków jego otrzymania ponosi za sobą koszty. Citibank za rozłożenie transakcji na raty pobiera prowizję w wysokości do 20% (ustalana indywidualnie), za obsługę spłat w ramach dodatkowego limitu kredytu 30 zł miesięcznie, za obsługę spłat w ramach limitu kredytowego 20 zł miesięcznie.

Biorąc pod uwagę wspomniane opłaty powinieneś się mocno zastanowić, którą nagrodę wybrać. Skorzystanie z planu spłat ratalnych może znacznie obniżyć wartość Twojej nagrody.

Citi Handlowy prowadzi aktualnie, oprócz wyżej opisanej promocji, kilka innych w ramach których, za wyrobienie darmowej karty kredytowej Citi Simplicity możesz otrzymać voucher o wartości 400 zł na zakupy do jednego z następujących sklepów: MALL.pl, morele.net lub perfumerii Douglas. Poniżej znajdziesz linki do stron każdej z tych promocji.

Citi Handlowy - Karta kredytowa z voucherem do morele.net 
Citi Handlowy - Karta kredytowa z voucherem do Mall.pl
Citi Handlowy - Karta kredytowa z voucherem do perfumerii Douglas

13 kwi 2017

Pandu

2,25% na Lokacie OD ZAJĄCA w Idea Bank

Po długiej nieobecności wraca Lokata OD ZAJACA. Oprocentowanie lokaty wynosi 2,25% w skali roku. Nowością jest możliwość jej założenia na na okres 1, 2, 3 lub 6 miesięcy. Bank nie wymaga założenia konta, ani nie stawia innych dodatkowych warunków.
2,25% na Lokacie OD ZAJĄCA w Idea Bank
Źródło: Idea Bank

W dniu dzisiejszym Idea Bank wznowił Lokatę OD ZAJĄCA. Mamy mozliwość wyboru okresu na jaki chcielibyśmy zdeponować nasze środki. Do wyboru mamy okres 1, 2, 3 i 6 miesięcy. Oprocentowanie dla każdego z nich jest takie same i wynosi 2,25% w skali roku.

Na lokacie możemy zdeponować najmniej 500 zł, a najwięcej 1 mln zł. Lokatę może założyć każdy klient Banku. Nie wymagane jest zakładanie konta oraz nie stawiane są inne dodatkowe warunki w tym warunek dotyczący wpłaty nowych środków.    

Lokatę możemy odnowić na kolejny okres, ale na warunkach lokaty standardowej z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia dla danego okresu. Czas na opłacenie wniosku wynosi 5 dni. Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Jak założyć Lokatę OD ZAJĄCA

Jeśli jesteśmy klientami Banku wystarczy zalogować sie do Bankowości Internetowej lub bankowości Mobilnej. Jeśli jesteśmy nowym klientem lokatę założymy na stronie internetowej  Banku.

Parametry Lokaty OD ZAJĄCA

 • oprocentowanie 2,25% w skali roku,
 • okres lokaty 1, 2, 3 Lub 6 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,  
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.

11 kwi 2017

Pandu

2,60% na Nest Lokacie na nowe środki w Nest Bank

Nest Bank wprowadził w dniu wczorajszym bardzo atrakcyjną lokatę na 2 miesiące z oprocentowaniem 2,6% lub 2,4% w skali roku. Na lokacie można zdeponować tylko nowe środki. Nest Lokatę Nowe Środki może założyć każdy klient.
2,60% na Nest Lokacie na Nowe Środki w Nest Bank
Źródło: Nest Bank
Wysokość oprocentowania lokaty jest uzależniona od posiadania konta osobistego w Nest Banku. Jeśli posiadamy Nest Konto wówczas oprocentowanie wyniesie 2,6% w skali roku. Bez konta oprocentowanie lokaty wyniesie tylko 2,4% w skali roku.

Na lokacie możemy zdeponować tylko nowe środki. Nowe środki stanowi nadwyżka nad środkami zdeponowanymi na dzień 19 marca 2017 roku. Pod uwagę brane są wszystkie środki znajdujące się na kontach osobistych, kontach oszczędnościowych i lokatach.

Minimalnie na lokacie możemy umieścić kwotę 1 000 zł, maksymalnie aż 2 mln zł. Po okresie lokaty lokata może być odnowiona, ale z oprocentowaniem lokaty standardowej obowiązującym w dniu odnowienia.

Lokatę możemy założyć bezpośrednio po zalogowaniu się na nasze konto. Jeśli konta nie mamy lokatę zakładamy na stronie internetowej Banku. Przed założeniem lokaty warto rozważyć czy nie będzie się opłacać założenie Nest Konta.

Konto jest darmowe, jak również obsługa karty debetowej i wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju. Po założeniu konta w pierwszej kolejności powinniśmy skorzystać z okazji i  założyć Nest Loktę Witaj!, której oprocentowanie wynosi 4%. Maksymalna kwota lokaty to 10 000 zł. Z pozostałych środków zakładamy Nest Lokatę Nowe Środki z oprocentowaniem 2,6% na 2 miesiące.

Nest Lokata Nowe Środki oferuje również możliwość zdeponowania nowych środków na okres 3, 6, 12 i 24 miesięcy. Poniżej przedstawiona jest charakterystyka Nest Lokaty Nowe Środki.

Nest Lokata Nowe Środki

 • oprocentowanie lokaty dla klientów z kontem:
  • 2,60% – okres 2 m-ce,
  • 2,05% – okres 3 m-ce,
  • 2,15% – okres 6 m-cy,
  • 2,30% – okres 12 m-cy,
  • 2,60% – okres 24 m-cy,
 • oprocentowanie lokaty dla klientów bez konta:
  • 2,40% - okres 2 m-ce,
  • 1,85% – okres 3 m-ce,
  • 1,95% – okres 6 m-cy,
  • 2,10% – okres 12 m-cy,
  • 2,40% – okres 24 m-cy,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 2 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,

Nest Lokata Witaj!

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 2 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • konto osobiste wymagane,
 • można założyć tylko jedną lokatę.
Tabelę oprocentowania znajdziesz tutaj.
Nest Konto założysz na tej stronie.

10 kwi 2017

Pandu

Smartfon LG K3 lub K10 w programie poleceń kart kredytowych Citibanku

Citi Handlowy uruchomił program poleceń kart kredytowych. W ramach programu osoba polecająca może otrzymać nagrodę 150 zł, osoba polecona telefon LG K3 LTE lub telefon LG K10 LTE. Który model zostanie przyznany zależy od wymagań jakie zostaną spełnione przez osobę poleconą. Program poleceń trwa do 31 lipca 2017 roku.
Źródło: Citi Handlowy
Jeżeli jesteśmy posiadaczami głównej karty kredytowej Citibanku i chcemy wziąć udział w programie poleceń kart kredytowych musimy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie programu. W formularzu podajemy swoje dane: imię, nazwisko, Pesel, numer telefonu i adres skrzynki pocztowej oraz dane osoby polecanej: imię, nazwisko, numer telefonu i adres skrzynki pocztowej. Dodatkowo musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych oraz wyrazić zobowiązanie o poinformowaniu osoby poleconej o zgłoszeniu jej do programu i udostępnieniu jej danych osobowych.

Jako osoba polecona możemy wziąć udział w programie pod warunkiem, że od dnia 1 stycznia 2015 roku nie posiadaliśmy żadnej głównej karty kredytowej Citibanku i nie jesteśmy aktualnie w trakcie zawierania umowy o kartę kredytową.

Po poleceniu nas przez osobę polecającą skontaktuje się z nami doradca Banku, z którym złożymy wniosek o kartę kredytową. W celu potwierdzenia naszej zdolności kredytowej będziemy musieli przesłać wymagane dokumenty i po pozytywnej decyzji otrzymamy wybraną kartę kredytową. Kolejne kroki będą zależały od wyboru nagrody, którą chcielibyśmy otrzymać. Do wyboru mamy telefon LG K3 LTE Dual Sim (2016) o wartości 320 zł brutto lub telefon LG K10 LTE Dual Sim (2016) o wartości 525 zł.

Telefon LG K3 LTE Dual-Sim

Jeżeli wybierzemy telefon LG K3 LTE Dual-Sim wystarczy, że spełnimy dwa proste warunki:
 • do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę zalogujemy się przynajmniej 1 raz do bankowości internetowej Citibank Online,
 • nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę wykonamy płatności na łączną kwotę co najmniej 500 zł w sklepach usługowo – handlowych.

Telefon LG K10 LTE Dual-Sim

Jeżeli wybierzemy telefon LG K3 LTE Dual-Sim musimy również spełnić dwa  warunki, przy czym warunek drugi możemy wybrać spośród trzech propozycji:
 • do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę zalogować się do bankowości internetowej Citibank Online,
 • do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę musimy wykonać jedną z poniższych operacji, którą następnie należy rozłożyć na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”:
  • dokonać transakcji na kwotę co najmniej 500 zł, lub
  • wykonać przelew w ramach limitu karty na kwotę, co najmniej 500 zł, lub
  • zawnioskować o dodatkowy limit kredytu na kwotę co najmniej 1000 zł.
Osoby polecone o przyznaniu nagrody zostaną powiadomione za pośrednictwem wiadomości w bankowości internetowej Citibanku do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy. Nagroda zostanie dostarczona w ciągu 30 dni od daty wysłania tej wiadomości.

Osoby polecające otrzymają nagrodę w wysokości 150 zł do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy i spełnieniu warunków przez poleconego. Każdy polecający może polecić maksymalnie 5 osób.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.

Podsumowanie

Warunki programu poleceń kart kredytowych w przypadku wariantu ze smartfonem LG K3 są banalne. Wystarczy tylko zrobić zakupy wydaną kartą kredytową na kwotę 500 zł. Kartą, którą powinniśmy wybrać, jest darmowa karta Citi Simplicity.

Wariant z rozłożeniem jednej z operacji na raty nie wydaje się interesujący, z uwagi na fakt, że Bank pobiera opłaty za skorzystanie z usługi spłaty na raty, co może obniżyć nawet dość znacznie wartość otrzymanej nagrody.

Aktualnie Citibank prowadzi kilka promocji karty kredytowej Citi Simplicity w ramach których można zgarnąć nagrody w wysokości 400 zł. Dlatego, lepiej jest najpierw wziąć w nich udział, a następnie skorzystać z programu poleceń. Poniżej znajdują się linki do stron promocji.

Citi Handlowy - Karta kredytowa z voucherem do morele.net 
Citi Handlowy - Karta kredytowa z voucherem do Mall.pl
Citi Handlowy - Karta kredytowa z voucherem do perfumerii Douglas