25 kwi 2018

Pandu

Aż 3,50% na Lokacie BEZKONKURENCYJNEJ PLUS w Idea Banku

Idea Bank wznowił Lokatę BEZKONKURENCYJNĄ na której możesz zdeponować swoje środki na okres 1 lub 3 miesięcy. Oprocentowanie lokaty dla osób posiadających konto osobiste w Idea Banku wynosi aż 3,50% w skali roku, a bez konta 3,20% w skali roku.
Lokata BEZKONKURENCYJNA w Idea Banku
Źródło: Idea Bank

Idea Bank sprawił kolejną miłą niespodziankę osobom poszukującym jak najlepszych możliwości lokowania swoich pieniędzy. Po Lokacie WIELKI PROCENT Bank wznowił Lokatę BEZKONKURENCYJNĄ PLUS dla klientów z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym i Lokatę BEZKONKURENCYJNĄ dla osób nie posiadających takiego rachunku.

Obie lokaty możesz założyć na okres 1 lub 3 miesięcy. Oprocentowanie Lokaty BEZKONKURENCYJNEJ PLUS wynosi 3,50% w skali roku., natomiast oprocentowanie Lokaty BEZKONKURENCYJNE 3,20% w skali roku. Na każdej z tych lokat możesz zdeponować najmniej 500 zł, a najwięcej 1 mln zł. Możesz mieć dowolną ilość lokat.

Lokata BEZKONKURENCYJNA PLUS jest nieodnawialna i po okresie umowy Idea Bank zwróci Twoje środki wraz z należnymi odsetkami na Twoje konto. Lokata BEZKONKURENCYJNA zostanie automatycznie odnowiona na kolejny 1 lub 3 miesięczny okres, ale z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia dla 3 miesięcznej Lokaty STANDARDOWEJ. Aby uniknąć wznowienia lokaty możesz w trakcie jej trwania złożyć odpowiednią dyspozycję, która zmieni charakter lokaty na nieodnawialną.

Osoby posiadające rachunek w Idea Banku mogą założyć lokatę za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Osoby bez konta założą lokatę na stronie internetowej Idea Banku lub  za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Czas na opłacenie wniosku wynosi 2 dni. Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Lokata BEZKONKURENCYJNA PLUS

 • oprocentowanie 3,50% w skali roku,
 • okres lokaty 1 lub 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,  
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.

Lokata BEZKONKURENCYJNA

 • oprocentowanie 3,20% w skali roku,
 • okres lokaty 1 lub 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,  
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • bez zakładania konta.

Lokata HAPPY i Lokata HAPPY PRO

Osoby, które nie korzystały do tej pory z oferty Idea Banku powinny skorzystać  najpierw z Lokaty Happy lub Lokaty HAPPY PRO. Lokata HAPPY zakładana jest na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem 4,00% w skali roku lub z oprocentowaniem 3,50% na okres 3 miesięcy lub z oprocentowaniem 3,00% na okres 1 miesiąca.

Lokata HAPPY PRO zakładana jest na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,50% w skali roku dla środków od 10 000 zł do 25 000 zł lub z oprocentowaniem 2,70% w skali roku dla środków od 25 000,01 zł do 100 000 zł.

Lokata HAPPY

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku dla okresu lokaty 2 miesiące,
 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla okresu lokaty 3 miesiące,
 • oprocentowanie 3,00% w skali roku dla okresu lokaty 1 miesiąc,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów
Wniosek o Lokatę HAPPY złożysz na tej stronie.

Lokata HAPPY PRO

 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla środków od 500 zł do 25 000 zł,
 • oprocentowanie 2,70% w skali roku dla środków od 25 000,01 zł do 100 000 zł,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów.
Wniosek o Lokatę HAPPY PRO złożysz na tej stronie.

24 kwi 2018

Pandu

Lokata WIELKI PROCENT Plus z oprocentowaniem 3,20% w Idea Bank

Idea Bank wznowił w dniu dzisiejszym Lokatę WIELKI PROCENT PLUS z oprocentowaniem do 3,20% w skali roku dla klientów posiadających konto osobiste. Osoby, które nie mają jeszcze konta osobistego w Idea Bank mogą założyć Lokatę WIELKI PROCENT z oprocentowaniem do 2,70% w skali roku.
Lokata WIELKI PROCENT Plus z oprocentowaniem 3,20% w Idea Bank
Źródło: Idea Bank
Oprocentowanie Lokaty WIELKI PROCENT PLUS zależy od okresu na jaki ją założymy. Do wyboru mamy lokatę na 45 dni z oprocentowaniem 3,20% w skali roku i lokatę na 30 dni z oprocentowaniem 3,00% w skali roku.

Na lokacie możemy zdeponować najmniej 500 zł, a najwięcej 1 mln zł. Założyć ją możemy za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej. Lokata jest nieodnawialna, czyli po jej zakończeniu Idea Bank zwróci nam nasze środki wraz z należnymi odsetkami na nasz rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy.

Podobnie jak w przypadku lokaty PLUS oprocentowanie Lokaty WIELKI PROCENT zależy od okresu na jaki ją założymy. Do wyboru mamy lokatę na 45 dni z oprocentowaniem 2,70% w skali roku i lokatę na 30 dni z oprocentowaniem 2,50% w skali roku.

W przypadku tej lokaty nie musimy posiadać rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Idea Banku. Założyć ją możemy za pośrednictwem strony internetowej, bankowości internetowej lub bankowości mobilnej. Czas na opłacenie wniosku mamy tylko 2 dni.


Lokata ma charakter odnawialny, co oznacza, że po jej zakończeniu zostanie ona  wraz z odsetkami automatycznie odnowiona na kolejny okres 30 lub 45 dni z oprocentowaniem 3 miesięcznej Lokaty STANDARDOWEJ obowiązującym w dniu jej odnowienia. Zmianę charakteru lokaty możemy dokonać składając odpowiednia dyspozycję za pośrednictwem bankowości telefonicznej lub w oddziale Idea Banku.

Regulamin Lokaty WIELKI PROCENT PLUS znajdziesz tutaj, a Lokaty WIELKI PROCENT tutaj.

Lokata HAPPY i Lokata HAPPY PRO

Osoby, które nie korzystały do tej pory z oferty Idea Banku powinny skorzystać  najpierw z Lokaty Happy lub Lokaty HAPPY PRO. Lokata HAPPY zakładana jest na okres 2 miesięcy z oprocentowaniem 4,00% w skali roku lub z oprocentowaniem 3,50% na okres 3 miesięcy lub z oprocentowaniem 3,00% na okres 1 miesiąca.

Lokata HAPPY PRO zakładana jest na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,50% w skali roku dla środków od 10 000 zł do 25 000 zł lub z oprocentowaniem 2,70% w skali roku dla środków od 25 000,01 zł do 100 000 zł.

Lokata HAPPY

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku dla okresu lokaty 2 miesiące,
 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla okresu lokaty 3 miesiące,
 • oprocentowanie 3,00% w skali roku dla okresu lokaty 1 miesiąc,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów
Wniosek o Lokatę HAPPY złożysz na tej stronie.

Lokata HAPPY PRO

 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla środków od 500 zł do 25 000 zł,
 • oprocentowanie 2,70% w skali roku dla środków od 25 000,01 zł do 100 000 zł,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów.
Wniosek o Lokatę HAPPY PRO złożysz na tej stronie.


Pandu

Załóż darmową kartę Citi Simplicity i zdobądź telefon LG K4

Citibank wznowił promocję darmowej karty Citi Simplicity, w której za jej wyrobienie możesz otrzymać smartfon LG K4. Dodatkowym warunkiem otrzymania nagrody jest aktywne korzystanie z karty przez okres 3 miesięcy. Wystarczy w każdym miesiącu wykonać 5 dowolnych płatności kartą na dowolną kwotę.
karta kredytowa citi simplicity citibank
Źródło: Citi Handlowy

W nowej promocji „Telefon LG K4 dual sim z Kartą Kredytową Citibank" możesz wziąć udział jeśli nie posiadałeś głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku. Musisz również spełnić warunek ubiegania się o kartę kredytową w Citi Handlowy, czyli musisz mieć 21 lat, osiągać dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i być zatrudnionym w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące, a jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą musisz mieć 25 lat i prowadzić działalność nie krócej niż 2 lata.

Jak wyrobić kartę Citi Simplicity?

W celu wyrobienia karty Citi Simplicity i zdobycia nagrody - telefonu LG K4 - musisz spełnić następujące wymagania w terminie do dnia 25 lipca 2018 roku:
 • wypełnij formularz rejestracyjny podając imię nazwisko, PESEL, numer telefonu i adres e-mail oraz wyraź zgody na przetwarzanie danych osobowych - formularz wypełnisz na tej na stronie promocji,
 • w trakcie rozmowy z przedstawicielem Banku, który skontaktuje się z Tobą po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, złóż wniosek o wydanie karty kredytowej Citi Simplicity,
 • dostarcz wymagane przez Citibank dokumenty potwierdzające deklarowane na wniosku dochody - jakie dokumenty będziesz musiał dostarczyć poinformuje Cię doradca Citibanku,
 • zawrzyj umowę o kartę kredytową Citi Simplicity.
Uwaga! Warunkiem otrzymania nagrody jest zarejestrowanie się na stronie promocji - wnioski o kartę nie pochodzące z tej strony nie będą brały udziału w promocji.

Załóż darmową kartę Citi Simplicity i zdobądź telefon LG K4

Telefon LG K4 dual sim

W celu otrzymania nagrody musisz w ciągu 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podpisałeś umowę o kartę:
 • wykonać w każdym z nich co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę,
 • zalogować się przynajmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile
Transakcje bezgotówkowe muszą być wykonane w sklepach usługowo – handlowych i nie mogą być przelewami będącymi zapłatą za rachunki związane z użytkowaniem domu lub mieszkania. Nie brane są również pod uwagę transakcje zwrócone.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.

Przekazanie nagrody

Po spełnieniu wszystkich wymagań promocji otrzymasz nagrodę, którą jest smartfon LG K4 dual sim, o wartości 349 zł brutto. Informację o przyznaniu nagrody otrzymasz za pośrednictwem bankowości internetowej Citibank Online do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniłeś warunki promocji.

Przekazanie nagrody nastąpi za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni od daty wysłania przez Bank informacji o przyznaniu nagrody.

Karta kredytowa Citi Simplicity

Citibank w swojej ofercie posiada kilka kart kredytowych. Spośród nich najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta ta jest całkowicie darmowa. W przypadku karty Citibank World MasterCard i Citibank Premier Miles roczna opłata za ich wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Polecane są one szczególnie tym osobom, które chciałyby korzystać z ich programów lojalnościowych.

Wnioski

Warunki promocji są bardzo proste. W sumie w ciągu trzech miesięcy trzeba wykonać tylko 15 płatności otrzymaną kartą na dowolną kwotę. W zamian otrzymujesz atrakcyjny smartfon o wartości 349 zł. Sama karta Citi Simplicity jest bezpłatna, a korzystanie z niej może przynieść jej właścicielowi wiele korzyści.

4 kwi 2018

Pandu

Ranking lokat bankowych - najlepsze lokaty kwiecień 2018

Miesiąc marzec zakończył się spadkiem oprocentowania lokat Nest Banku. W przypadku pozostałych banków oprocentowanie lokat nie uległo żadnym zmianom. Osoby chcące zdeponować środki na krótki okres mogą skorzystać z lokat na start oferujących wysokie oprocentowanie.

Osoby poszukujące lokat na dłuższy okres powinny zwrócic uwagę na lokaty Nest Banku, Idea Banku lub Toyoty Banku. Uzyskanie wyższego oprocentowanie uzależnione jest od posiadania konta osobistego. W przypadku dwóch pierwszych banków, konta te są darmowe.

Najlepsze lokaty na start

Lokata Happy oferuje osobom po raz pierwszy zakładającm lokatę w Idea Banku oprocentowanie w wysokości 4,00% w skali roku. Lokata zakładana jest na okres 2 miesięcy. Można ją założyć z niższym oprocentowaniem  3,50% w skali roku na okres 3 miesięcy lub z oprocentowaniem 3% na 1 miesiąc. Na lokacie można zdeponowć środki tylko do 10 000 zł. Zakładanie konta osobistego nie jest wymagane.

Lokata Happy PRO to kolejna lokata na start Idea Banku.  W odróżnieniu od Lokaty Happy można na niej zdeponować środki do 100 000 zł. Lokata zakładana jest na okres 3 miesiecy z oprocentowaniem 3,00% lub 2,50% w skali roku. Na lokacie z oprocentowaniem 3,00% można zdeponować środki od 10 000 do 25 000 zł, natomiast na lokacie z niższym oprocentowaniem środki od 25 000,01 zł do 100 000 zł.

Nest Lokata Witaj zakładana jest w trakcie otwierania bezwarunkowo darmowego Nest Konta. Można ją założyc na okres 3 lub 6 miesięcy. Maksymalnie można na lokacie zdeponować środki do kwoty 10 000 zł.  Utrzymanie wysokiego oprocentowania przez okres 6 miesięcy jest uwarunkowane zapewnieniem wpływu wynagrodzenia w wysokości 2 500 zł przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym w okresie trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty w okresie 3 pierwszych miesięcy jest gwarantowane i wynosi 4,00%.

Lokaty bez konta

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa to bardzo dobre dwie lokaty BGŻOptima. Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej wynosi 3,50% w skali roku i można na niej zdeponować środki do kwoty 20 000 zł. Lokata Bezkompromisowa jest oprocentowana niżej na 2,70% w skali roku, ale można na niej umieścić środki do kwoty 100 000 zł. Wymagane jest założenie darmowego konta oszczędnościowego, którego promocyjne oprocentowanie wynosi 2,50% w skali roku.

Lokaty na okres do 12 miesięcy

Osoby posiadające konto osobiste w Idea Bank mogą założyć Lokatę na Nowe Środki PLUS. Oprocentowanie lokaty na okres 6 miesięcy wynosi 3,00% w skali roku. Na lokacie można umieścić środki już od 500 zł, maksymalnie do 1 mln zł.

Z lokat na średni okres wyróżnić można Lokatę Sprint na 180 dni z oprocentowaniem 2,50% w sakli roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 zł, a maksymalna 18 000 zł. Można mieć 10 lokat. Warunkiem założenia lokaty jest posiadanie Konta Jedynego

Ranking lokat bankowych do 12 miesięcy

Ranking lokat bankowych od 1 - 12 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Idea Bank Lokata Happy 4,00% 2 m 500 - 10 000 zł NK
Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 3 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Nest Bank Nest Lokata Witaj! 4,00% 6 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Idea Bank Lokata Happy 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł NK
eurobank LOGujesz LOKujesz 3,50% 1 m 200 - 10 000 zł KW
mBank Lokata dla nowych klientów 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkarna 3,50% 3 m 1 000 - 20 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy PRO 3,50% 3 m 10 000 - 25 000 zł NK
Idea Bank Lokata Happy 3,00% 1 m 500 - 10 000 zł NK
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 3,00% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Getin Bank Lokata mobilna 3,00% 2 m 1 000 - 10 000 zł KW
Idea Bank Lokata OD ZAJĄCA PLUS 2,85% 8 m 500 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata OD ZAJĄCA PLUS 2,80% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata SKARBONKA PLUS 2,80% 12 m 500 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata SKARBONKA PLUS 2,70% 9 m 500 - 1 mln zł KW
neoBANK onLINE energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 2,70% 3 m 1 000 - 1 mln zł NK, KW
BGŻOptima Lokata Bezkompromisowa 2,70% 3 m 1 000 - 100 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy PRO 2,70% 3 m 25 000,01 - 100 000 zł NK
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 2,65% 3 m 500 - 1 mln zł KW
Idea Bank Lokata SKARBONKA PLUS 2,60% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Alior Bank Lokata internetowa 2,50% 90 dni 1 000 - 200 000 zł NK
Alior Bank Lokata internetowa 2,50% 186 dni 1 000 - 200 000 zł NK
BZ WBK Lokata Mobilna 2,50% 180 dni m 1 000 - 20 000 zł KW
Toyota Bank Lokata Sprint 180 dni 2,50% 180 dni 3 000 - 18 000 zł
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,45% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,45% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,45% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW
Idea Bank Lokata OD ZAJĄCA 2,45% 8 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata OD ZAJĄCA 2,40% 8 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata SKARBONKA 2,40% 12 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,35% 6 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,35% 6 m 1 000 - 2 mln zł KW
Idea Bank Lokata SKARBONKA 2,30% 9 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,25% 12 m 1 000 - 2 mln zł
Idea Bank Lokata SKARBONKA 2,20% 6 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,15% 6 m 1 000 - 2 mln zł

Najlepsze lokaty od 13 do 36 miesięcy

Lokata Plus w ofercie Toyoty Banku daje możliwość założenia lokaty na 36 miesięcy z oprocentowaniem 2,75% w skali roku lub na 24 miesiące z oprocentowaniem 2,60%. Minimalnie na lokacie można zdeponować środki w wysokości 5 000 zł. Lokata zakładana jest tylko w systemie bankowości elektronicznej. W przypadku Lokaty Standardowej oprocentowanie wynosi 2,70% w skali roku i można ją założyć już od 2 000 zł. Na lokacie można zdeponować dowolna kwotę.

Lokatę nr 1 Plus można założyć na okres 36 miesięcy z oprocentowanie 2,65% w skali roku lub 24 miesiące z oprocentowaniem 2,40% w skali roku. Wymagane jest posiadanie konta osobistego. Minimalna kwota lokaty to 500 zł, maksymalna 1 mln zł. Bez konta można założyć Lokatę nr 1 z oprocentowaniem 2,35% w skali roku na okres 36 miesięcy lub z oprocentowaniem 2,20% w skali roku na 24 miesiące.

Nest Lokata na nowe środki z oprocentowaniem 2,60% w skali roku na okres 24 miesięcy wymaga założenia konta osobistego. W przypadku braku konta oprocentowanie wynosi tylko 2,40 w skali roku. Lokatę tą można założyć również na okres 18 miesięcy z oprocentowaniem 2,50% - wymagane konto lub 2,30% bez konta. Klienci banku mogą skorzystać z Nest Lokaty Lojalnej z oprocentowaniem 2,60% na 24 miesiące i z oprocentowaniem 2,50% na 18 miesięcy.

Ranking lokat bankowych od 13 - 36 m-cy

Ranking lokat bankowych od 13-36 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Toyota Bank Lokata Plus 2,75% 36 m 5 000 zł KW
Toyota Bank Lokata standardowa 2,70% 36 m 2 000 zł
Idea Bank Lokata Nr 1 PLUS 2,65% 36 m 500 - 1 mln zł
eurobank Lokata standardowa 2,60% 36 m 10 000 zł KW, BI, BM
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,60% 24 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,60% 24 m 1 000 - 2 mln zł KW
Santander Zysk+Wzrost 2,60% 36 m 1 000 zł
Santander Direct+Wzrost 2,60% 36 m 5 000 zł
Toyota Bank Lokata Plus 2,60% 24 m 5 000 zł KW
Santander Online Nowe Środki 2,60% 36 m 1 000 - 250 000 zł BI
Toyota Bank Lokata standardowa 2,55% 24 m 2 000 zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,50% 18 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,50% 18 m 1 000 - 2 mln zł KW
eurobank Lokata standardowa 2,50% 36 m 200 - 9 999,99 zł KW, BI, BM
Idea Bank Lokata Nr 1 2,45% 36 m 500 - 1 mln zł
Idea Bank Lokata Nr 1 PLUS 2,40% 24 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,40% 24 m 1 000 - 2 mln zł
Idea Bank Lokata Stabilna 2,35% 36 m 500 - 1 mln zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,30% 18 m 1 000 - 2 mln zł
Credit Agricole Lokata na Nowe Środki 2,30% 36 m 1 000 - 100 000 zł KW
Santander Zysk+Wzrost 2,30% 24 m 1 000 zł
Santander Direct+Wzrost 2,30% 24 m 5 000 zł
Santander Online Nowe Środki 2,30% 24 m 1 000 - 250 000 zł
Idea Bank Lokata Nr 1 2,20% 24 m 500 - 1 mln zł

Objaśnienia: KW - konto wymagane NK - nowy klient NŚ - nowe środki BI - bankowość internetowa BM - bankowość mobilna

2 kwi 2018

Pandu

Do 2,85% na lokacie OD ZAJĄCA PLUS i do 2,45% OD ZAJĄCA w Idea Bank

Ponownie w ofercie Idea Banku pojawiła się Lokata OD ZAJĄCA oraz OD ZAJĄCA PLUS. Pierwszą z lokat mogą założyć klienci bez konta, drugą posiadacze konta indywidualne w Idea Banku. Każdą z lokat można założyć na okres 6 lub 8 miesięcy. Maksymalne oprocentowanie Lokaty OD ZAJĄCA wynosi 2,45% w skali roku, Lokaty OD ZAJĄCA PLUS 2,80% w skali roku.
Lokata od Zająca w Idea Banku
Źródło: Idea Bank

2,85% na Lokacie OD ZAJĄCA PLUS

Lokata OD ZAJĄCA PLUS skierowana jest do klientów posiadających konto indywidualne w Idea Banku. Mogą oni założyć lokatę na okres 8 miesięcy z oprocentowaniem 2,85% w skali roku lub na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 2,80% w skali roku. Na lokacie można zdeponować środki już od 500 zł do 1 mln zł.

Lokatę można założyć za pośrednictwem bankowości internetowej IdeaCloud lub bankowości mobilnej. Po okresie lokaty środki zdeponowane na lokacie i należne odsetki zostaną przekazane na konto posiadacza lokaty.

Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Regulamin Lokaty OD ZAJĄCA PLUS znajdziesz tutaj.

Parametry Lokaty OD ZAJĄCA PLUS

 • oprocentowanie 2,85% w skali roku na okres 8 miesięcy,
 • oprocentowanie 2,80% w skali roku na okres 6 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,  
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • lokata nieodnawialna,
 • konto wymagane,
 • możliwość założenia tylko za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej.

2,45% na Lokacie OD ZAJĄCA

Lokata OD ZAJĄCA skierowana jest do klientów nie posiadających konta indywidualnego w Idea Banku. Mogą oni założyć lokatę na okres 8 miesięcy z oprocentowaniem 2,45% w skali roku lub na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 2,40% w skali roku. Na lokacie można zdeponować środki już od 500 zł do 1 mln zł.

Lokatę można założyć za pośrednictwem strony internetowej Idea Banku lub bankowości internetowej IdeaCloud lub bankowości mobilnej. Po okresie lokaty środki zdeponowane na lokacie i należne odsetki zostaną przekazane na konto posiadacza lokaty.

Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Regulamin Lokaty OD ZAJĄCA znajdziesz tutaj.

Parametry Lokaty OD ZAJĄCA

 • oprocentowanie 2,45% w skali roku na okres 8 miesięcy,
 • oprocentowanie 2,40% w skali roku na okres 6 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,  
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • lokata nieodnawialna,
 • konto nie jest wymagane,
 • możliwość założenia za pośrednictwem strony internetowej, bankowości internetowej lub mobilnej.

Nie jestem jeszcze klientem Idea Banku

Jeśli jesteś nowym klientem i nie korzystałeś do tej pory z oferty Idea Banku powinieneś założyć najpierw jedną z następujących lokat: Lokatę HAPPY lub Lokatę HAPPY PRO. Lokaty te odznaczają się wysokim oprocentowaniem - do 4,00% i może je założyć tylko nowy klient, tylko jedną z nich i tylko jeden raz.  Poniżej przedstawione są podstawowe parametry Lokaty HAPPY, Lokaty HAPPY PRO:

Lokata HAPPY

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku dla okresu lokaty 2 miesiące,
 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla okresu lokaty 3 miesiące,
 • oprocentowanie 3,00% w skali roku dla okresu lokaty 1miesiąc,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.

Lokata HAPPY PRO

 • oprocentowanie 3,00% w skali roku dla kwoty od 10 000 - 25 000 zł,
 • oprocentowanie 2,50% w skali roku dla kwoty od 25 000,01 - 100 000 zł,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.
Złóż wniosek o Lokatę HAPPY PRO

29 mar 2018

Pandu

Voucher 300 zł do sklepów Grupy morele.net z darmową kartą kredytową Citi Simplicity

Citibank wznowił ubiegłoroczną promocję darmowej karty kredytowej Citi Simplicity, w ramach której za jej wyrobienie możesz otrzymać voucher o wartości 300 zł do sklepów internetowych Grupy morele.net. Warunkiem otrzymania vouchera jest wykonanie 10 płatności kartą na dowolną kwotę w okresie dwóch miesięcy.
Voucher 300 zł do sklepów Grupy morele.net z darmową kartą kredytową Citi Simplicity
Źródło: Citi Handlowy
W nowej edycji promocji „Voucher do sklepów Grupy morele.net z Kartą Kredytową Citibank” możesz wziąć udział pod warunkiem, że masz 21 lat, dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i jesteś zatrudniony w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące oraz nie posiadałeś żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Z promocji mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Muszą mieć 25 lat i prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 lata.

Voucher 300 zł na zakupy do sklepów Grupy morele.net

Warunkiem zdobycia vouchera o wartości 300 zł jest spełnienie następujących warunków:
 • do dnia 4 lipca 2018 roku wypełnij formularz kontaktowy na tej stronie Citi Handlowy podając dane osobowe i akceptując wymagane zgody,
 • w ciągu kilku następnych dni skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wraz z którym złożysz wniosek o kartę Citi Simplicity,
 • dostarcz wymagane przez Bank dokumenty, w tym ważny dokument potwierdzający deklarowane na wniosku dochody, 
 • po otrzymaniu pozytywnej opinii Bank dostarczy kurierem umowę, a po kilku dniach kartę kredytową, którą powinieneś aktywować,
 • do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę zaloguj się  co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile,
 • w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia umowy o kartę wykonaj w każdym z nich 5 płatności na dowolną kwotę otrzymaną kartą kredytową lub nośnikiem zbliżeniowym w sklepach handlowo - usługowych. 
Przy rozliczaniu płatności kartą nie wliczane są przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone lub nie zaksięgowane

Weź udział w promocji i zgarnij 300 zł do morele.net

Jak wykorzystać voucher?

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz voucher w postaci Elektronicznej Karty Podarunkowej o wartości 300 zł do sklepów internetowych Grupy morele.net.  W skład Grupy wchodzą następujące sklepy:
 • morele.net – sprzęt komputerowy, AGD oraz RTV,
 • hulahop.pl – zabawki i produkty dziecięce,
 • amfora.pl – perfumy i kosmetyki,
 • pupilo.pl – artykuły dla zwierząt,
 • budujesz.pl – artykuły budowlane i narzędzia,
 • digitalo.pl – książki, muzyka i filmy,
 • motoria.pl – artykuły motoryzacyjne,
 • sklep – presto.pl sport i turystyka,
 • ubieramy.pl – odzież, obuwie i dodatki,
 • meblujesz.pl – dekoracja i aranżacja wnętrz.
Przekazanie vouchera nastąpi za pośrednictwem bankowości internetowej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniłeś warunki promocji.

Czas na wykorzystanie vouchera masz do 31 marca 2019 roku. Voucher musisz wykorzystać podczas jednego zakupu na kwotę równą lub wyższą od wartości vouchera. Jeśli wartość towaru będzie niższa od wartości vouchera nie otrzymasz reszty w gotówce. W przypadku, gdy zwrócisz zakupiony towar, zwrot nastąpi w takiej samej formie jak zakup (voucher plus gotówka).

W trakcie zakupu w sklepie internetowym musisz wpisać  numer vouchera w koszyku zakupowym w miejscu ,,Voucher lub karta podarunkowa”, a następnie kliknąć przycisk ,,Użyj kodu”.  Z regulaminem Elektronicznych Kart Podarunkowych możemy zapoznać się na tej stronie morele.net.
Nagroda zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szczegółowy regulamin promocji znajduje się tutaj.

Karta kredytowa Citi Simplicity

Citibank oferuje do wyboru jedną z trzech swoich kart kredytowych. Spośród nich najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta ta jest całkowicie darmowa. W przypadku karty Citibank World MasterCard i Citibank Premier Miles roczna opłata za ich wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Polecane są one szczególnie tym osobom, które chciałyby korzystać z ich programów lojalnościowych.

Weź udział w promocji i zgarnij 300 zł do morele.net