23 cze 2017

Pandu

2,30% w nowej edycji Lokaty Deklasującej BGŻOptima

W dwunastej edycji popularnej Lokaty Deklasującej oprocentowanie 3 miesięcznego depozytu wynosi 2,30% w skali roku. W trakcie jej trwania zostanie założonych tylko 5 000 lokat. Każdy może założyć maksymalnie 3 lokaty o łącznej wartości 300 000 zł.
2,20% w nowej edycji Lokaty Deklasującej BGŻOptima
Źródło: BGŻOptima
Warunkiem założenia Lokaty Deklasującej jest posiadanie konta oszczędnościowego w BGŻOptima. Jeśli jeszcze go nie masz możesz założyć jeden z następujących rachunków Konto Indywidualne, Konto Wspólne lub Konto Junior.

Drugim warunkiem założenia lokaty jest zdeponowanie na niej nowych środków. Nowe środki to nadwyżka ponad saldo wszystkich Twoich środków zgromadzonych na rachunkach w BGŻOptima na dzień 22 czerwca 2017 roku. Jeśli jesteś nowym klientem to wszystkie Twoje środki, które zdeponujesz na Lokacie Deklasującej są nowymi środkami.

Lokata Deklasująca XII 3M

Lokata Deklasująca w obecnej edycji to depozyt 3 miesięczny z oprocentowaniem w wysokości 2,3% w skali roku dla nowych środków. Minimalnie na lokacie możesz ulokować kwotę w wysokości 1 000 zł, maksymalnie aż 100 000 zł.

Ponieważ jedna osoba może mieć 3 lokaty, w sumie możesz ulokować kwotę 300 000 zł. Lokata Deklasująca jest lokatą nieodnawialną i po okresie 3 miesięcy jej oprocentowanie będzie zgodne z obowiązującym w dniu odnowienia oprocentowaniem 3 miesięcznej lokaty standardowej (aktualnie 1,60% w skali roku).

Jak otworzyć Lokatę Deklasującą?

Jeśli posiadasz już rachunek oszczędnościowy w BGŻOptima wniosek złożysz po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego. Jeśli jesteś nowym klientem w pierwszej kolejności składasz wniosek o otwarcie Konta Indywidualnego BGŻOptima. Wniosek wypełnisz na tej stronie

Dyspozycję otwarcia Lokaty Deklasującej złożysz po aktywacji Konta Indywidualnego. Promocja Lokaty Deklasującej trwa do 12 lipca 2017 roku, jednak może się skończyć wcześniej po wyczerpania puli 5 000 lokat. Informację o wyczerpani puli lokat i zakończeniu promocji znajdziesz na stronie BGŻOptima.

Konto Indywidualne

Konto Indywidualne jest rachunkiem oszczędnościowym, za którego otwarcie i prowadzenie nic nie zapłacisz. Podstawowe parametry rachunku przedstawiają się następująco:
 • oprocentowanie promocyjne:
  • 2,30% – nowe środki do kwoty 150 000 zł (do 25 kwietnia 2017 roku),
  • 1,70% – środki powyżej 150 000 zł (do 18 kwietnia 2017 roku),
 • 1,5% – oprocentowanie standardowe,
 • 0 zł – przelew,
 • kapitalizacja odsetek – na koniec miesiąca kalendarzowego,
 • ilość rachunków celowych 10.
Tabelę oprocentowania znajdziesz tutaj.

Lokata Bezkarna i Lokata Bezkompromisowa

Otwierając Konto Indywidualne możesz skorzystać z oferty BGŻOptima dla nowych klientów i złożyć wniosek o Lokatę Bezkarną lub Lokatę Bezkompromisową.

Lokata Bezkarna oprocentowana jest w wysokości 3,00% w skali roku i zawierana jest na okres 3 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego. Minimalnie na lokacie możesz umieścić kwotę 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł. Wniosek o Lokatę Bezkarną złożysz na tej stronie.

Lokata Bezkompromisowa oprocentowana jest w wysokości 2,50% w skali roku i zawierana jest na okres 3 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umownego. Minimalnie na lokacie możesz umieścić kwotę 1 000 zł. Maksymalna kwota lokaty wynosi 100 000 zł. Wniosek o Lokatę Bezkompromisową złożysz na tej stronie.

20 cze 2017

Pandu

Premia 400 zł za wyrobienie darmowej karty Citi Simplicity

Citibank uruchomił nową promocję darmowej karty kredytowej Citi Simplicity. Tym razem za jej wyrobienie możesz otrzymać nagrodę pieniężną o wartości 400 zł. Promocja trwa do 30 listopada 2017 roku.
Premia 400 zł za wyrobienie darmowej karty Citi Simplicity
Źródło: Citi Handlowy
Promocja „Przesiądź się na rower wraz z Kartą Kredytową Citibank” skierowana jest do wszystkich osób które, nie posiadały żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Jak wziąć udział w promocji?

Warunkiem udziału w promocji jest spełnienie następujących wymagań:
 • do dnia 30 listopada 2017 roku wypełnij formularz kontaktowy podając dane osobowe i akceptując wymagane zgody na dedykowanej stronie promocji,
 • w ciągu kilku następnych dni skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wspólnie z którym złożysz wniosek o darmową kartę Citi Simplicity,
 • dostarcz wymagane przez Bank dokumenty, w tym ważny dokument potwierdzający deklarowane na wniosku dochody, 
 • po otrzymaniu pozytywnej opinii Bank dostarczy kurierem umowę, a po kilku dniach kartę kredytową, którą powinieneś aktywować.
O kartę kredytową Citibanku możesz się starać pod warunkiem, że masz 21 lat, osiągasz dochody netto nie mniejsze niż 1 200 zł i jesteś zatrudniony w obecnej firmie nie krócej niż 3 miesiące. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz mieć 25 lat, a Twoja działalność gospodarcza nie może być prowadzona krócej niż 2 lata.

Premia 400 zł 

W celu otrzymania premii o wartości 400 zł musisz do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę:
 • zalogować się  co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile, 
 • wykonać płatności bezgotówkowe otrzymaną kartą kredytową w sklepach handlowo - usługowych na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 zł. Nie brane są pod uwagę przelewy z rachunku karty, w tym przelewy stanowiące płatności za mieszkanie oraz opłaty za gaz, prąd, abonamenty i inne opłaty okresowe. W rozliczeniu nie brane są pod uwagę transakcje zwrócone. 

Po spełnieniu wszystkich warunków otrzymasz premię pieniężną o wartości 400 zł. Przekazanie premii nastąpi na rachunek karty do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki te spełniłeś.

Szczegółowy regulamin promocji znajdziesz tutaj, a tabelę opłat i prowizji pod tym adresem.
Formularz promocji wypełnisz na tej stronie.

Citi Handlowy prowadzi aktualnie, oprócz wyżej opisanej promocji, kilka innych w ramach których, za wyrobienie darmowej karty kredytowej Citi Simplicity możesz otrzymać voucher o wartości 400 zł na zakupy do morele.net (opis promocji znajdziesz tutaj) lub do perfumerii Douglas (opis promocji  znajdziesz tutaj) lub bon za  500 zł na Allegro (opis promocji znajdziesz tutaj) lub do Answear (opis promocji znajdziesz tutaj).  Poniżej znajdziesz linki do stron każdej z tych promocji.

Voucher 400 zł do morele.net 
Voucher 400 zł do perfumerii Douglas
Voucher 500 zł na Allegro
Voucher 500 zł do Answear

2 cze 2017

Pandu

Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem 4% na 3 lub 6 miesięcy w Nest Banku

Nest Bank poszerzył ofertę Nest Lokaty Witaj umożliwiając nowym klientom jej założenie z oprocentowaniem 4% na okres 6 miesięcy. Dodatkowym wymogiem utrzymania wysokiego oprocentowania jest zapewnienie wpływu wynagrodzenia na Nest Konto lub BIZnest Konto przynajmniej w jednym miesiącu.
Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem 4% na 3 lub 6 miesięcy w Nest Banku
Źródło: Nest Bank
Nest Lokata Witaj jest lokata skierowaną do nowych klientów zakładających Nest Konto. Do tej pory można było założyć lokatę z oprocentowaniem 4% na okres 3 miesięcy. Dyspozycję założenia lokaty należało złożyć w terminie 30 dni od podpisania umowy o konto.

Nowa propozycja skierowana jest również do nowych klientów zakładających Nest Konto. Lokatę należy założyć w okresie 30 dni od dnia otwarcia konta. W przeciwieństwie od lokaty na okres 3 miesięcy wysokie oprocentowanie w okresie  6 miesięcy zależy od spełnienia dodatkowego warunku.

W okresie 60 dni od dnia założenia lokaty należy przynajmniej w jednym miesiącu spełnić jedno z poniższych wymagań:

 • zapewnić wpływ wynagrodzenia na Nest Konto w wysokości nie mniejszej niż 2 500 zł, lub
 • zapewnić wpływ wynagrodzenia na rachunek firmowy BIZnest Konto w wysokości nie mniejszej niż 6 000 zł i wykonać przelew do ZUS lub Urzędu Skarbowego.

Nie spełnienie żadnego z powyższych warunków spowoduje obniżenie oprocentowania lokaty z 4% do 0,50% w skali roku w 3 ostatnich miesiącach jej trwania.

Na Nest Lokacie Witaj można ulokować minimum 1 000 zł, a najwięcej 10 000 zł. Po okresie lokaty zostanie ona odnowiona na kolejny taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia. Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Nest Lokatę Witaj można założyć po uprzednim założeniu Nest Konta, które można otworzyć w oddziale Banku lub na tej stronie Banku. Osoby, które posiadają już Nest Konto wystarczy, że zalogują się do Bankowości Internetowej i złożą dyspozycję założenia lokaty z wybranym okresem.

Nest Lokaty Witaj 3M

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • konto osobiste wymagane,
 • lokata odnawialna.

Nest Lokaty Witaj 6M

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku,
 • okres lokaty 6 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • wymagane spełnienie warunku wpływu wynagrodzenia - w przypadku niespełnienia oprocentowanie przez pierwsze 3 miesiące - 4%, przez kolejne 3 miesiące - 0,50% w skali roku,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • konto osobiste wymagane,
 • lokata odnawialna.
Regulamin lokaty znajdziesz tutaj

Nest Konto

Nest Konto to bardzo dobry rachunek, którego podstawowymi zaletami są darmowe konto, darmowa karta debetowa, darmowe wypłaty gotówki z bankomatów na terenie Polski, darmowe przelewy, polecenie zapłaty i zlecenie stałe.

Więcej o Nest Koncie dowiesz się z tego artykułu. Konto założysz na tej stronie.

BIZnest Konto

BIZnest Konto to jedna z ciekawszych propozycji dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kraju i za granicą. Prowadzenie konta jest bezpłatne, karta debetowa jest bezpłatna oraz bezpłatne są przelewy i wypłata gotówki z bankomatów w kraju i za granicą.

Więcej o BIZnest Koncie dowiesz się z tego artykułu. Konto założysz na tej stronie.

31 maj 2017

Pandu

Nowa Lokata NA DZIEŃ DZIECKA z oprocentowaniem 2,50% w Idea Bank

Lokata NA DZIEŃ DZIECKA z oprocentowaniem 2,50% w skali roku to nowa propozycja Idea Banku. Lokatę można założyć na 4 lub 6 miesięcy bez zakładania konta i innych dodatkowych warunków.
Źródło: Idea Bank
Zaledwie kilka dni temu pojawiła się w Idea Bank Lokata WIELKI PROCENT z oprocentowaniem 2,50% w skali roku, a już dziś mamy kolejną okazję na zdeponowanie naszych oszczędności z tym samym oprocentowaniem. Podstawową różnicą jest okres lokowania środków. Nowa lokata oferuje możliwość zdeponowania ich na okres 4 lub 6 miesięcy.

Na Lokacie NA DZIEŃ DZIECKA możemy ulokować minimum 500 zł, a najwięcej 1 mln zł. Lokatę może założyć każdy klient Banku. Nie wymagane jest zakładanie konta oraz nie stawiane są inne dodatkowe warunki, w tym warunek dotyczący wpłaty nowych środków.  

Lokata WIELKI PROCENT  zostanie automatycznie odnowiona na kolejny:
 • 4 miesięczny okres z oprocentowaniem 3 miesięcznej Lokaty STANDARDOWEJ,
 • 6 miesięczny okres z oprocentowaniem 6 miesięcznej Lokaty STANDARDOWEJ.

Czas na opłacenie wniosku wynosi 2 dni. Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Lokatę WIELKI PROCENT można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Strony Internetowej lub Bankowości Mobilnej Idea Banku.

Osoby, które zakładały już jakąś lokatę w Idea Banku, wystarczy, że zalogują się do bankowości internetowej, za pośrednictwem której złożą wniosek o Lokatę. Pozostali klienci mogą założyć lokatę za pośrednictwem internetu wchodząc na stronę Banku.

Osoby, które nie korzystały do tej pory z oferty Idea Banku mogą założyć najpierw Lokatę Happy lub Lokatę HAPPY PLUS. Lokata HAPPY zakładana jest na 2 miesiące z oprocentowaniem 4,00% w skali roku lub z oprocentowaniem 3,50% na okres 1 lub 3 miesięcy. Lokata HAPPY PLUS zakładana jest na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,00% w skali roku. Poniżej przedstawione są parametry wszystkich lokat.

Parametry Lokaty NA DZIEŃ DZIECKA

 • oprocentowanie 2,50% w skali roku,
 • okres lokaty 4 lub 6 miesięcy,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 2 dni.
 • konto osobiste niewymagane,
 • lokata nieodnawialna.
Regulamin lokaty znajdziesz tutaj. Lokatę założysz na tej stronie

Lokata HAPPY

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku dla okresu lokaty 2 miesiące,
 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla okresu lokaty 1 i 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów
Wniosek o Lokatę HAPPY złożysz na tej stronie.

Lokata HAPPY PRO

 • oprocentowanie 3,00% w skali roku
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 500,01 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 25 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów.
Wniosek o Lokatę HAPPY PLUS złożysz na tej stronie.

Lokata HAPPY PLUS

 • oprocentowanie 2,50% w skali roku
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 10 000,01 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 100 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów.
Wniosek o Lokatę HAPPY PLUS złożysz na tej stronie.

30 maj 2017

Pandu

Do 400 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas

W nowej promocji BGŻ BNP Paribas i Ad Astra „Premia dla Ciebie” za otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą debetową możesz otrzymać łączną premię w wysokości do 400 zł. Promocja będzie trwać do osiągnięcia limitu rejestracji 1 000 zgłoszeń, lecz nie dłużej niż 19 czerwca 2017 roku.
Do 400 zł premii za otwarcie Konta Optymalnego w BGŻ BNP Paribas
Źródło: BGŻ BNP Paribas
Łączna premia w wysokości 400 zł obejmuje dwie promocję. W pierwszej z nich „Premia dla Ciebie” otrzymasz 100 zł za założenie konta wraz z kartą. Drugą premię w promocji „Konto z Money Back” stanowi moneyback w wysokości 2% za zakupy opłacone kartą debetową.

Premia 100 zł w promocji „Premia dla Ciebie”

W promocji „Premia dla Ciebie” możesz wziąć udział, jeśli w okresie 6 miesięcy przed jej rozpoczęciem tj. od dnia 26 listopada 2016 roku do dnia 25 maja 2017 roku nie byłeś posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w BGŻ BNP Paribas.

W celu otrzymania premii w wysokości 100 zł powinieneś do 19 czerwca 2017 roku zarejestrować się na dedykowanej stronie promocji wypełniając formularz zgłoszeniowy. Powinieneś również zaakceptować zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Ad Astrę i zgodę na przekazanie Twoich danych przez Bank organizatorowi promocji w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia oraz zaakceptować regulamin promocji.

Do 19 czerwca 2017 roku - po otrzymaniu e-maila potwierdzającego przystąpienie do promocji - złóż wniosek o Konto Optymalne wraz z kartą debetową. Wniosek należy złożyć wykorzystując link zawarty w e-mailu. Do 30 czerwca 2017 roku podpisz umowę o konto i kartę za pośrednictwem kuriera.

W okresie od 1 -31 lipca 2017 roku zapewnij wpływ na konto w kwocie nie mniejszej niż 1000 zł oraz wykonaj transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę nie mniejszą niż 300 zł.

Jeśli spełnisz wszystkie powyższe wymagania otrzymasz do 10 sierpnia 2017 roku na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość o przyznaniu premii. Zaloguj się najpóźniej do 17 września 2017 roku za pośrednictwem otrzymanego w wiadomości linku i podaj numer nowo otwartego konta. Wypłata premii nastąpi do najpóźniej do 19 września 2017 roku.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

300 zł w promocji „Konto z Money Back”

Zakładając Konto Optymalne w promocji AD Astra stajesz się równocześnie uczestnikiem innej promocji prowadzonej tym razem przez BGŻ BNP Paribas. W ramach promocji „Konto z Money Back” za zakupy w sklepach handlowych i usługowych otrzymasz zwrot w wysokości 2% zakupionych towarów. Maksymalny zwrot w danym miesiącu rozliczeniowym nie może być większy niż 25 zł. Zwrot będzie przyznawany przez okres 12 miesięcy, co oznacza, że wciągu roku możesz otrzymać zwrot o łącznej wartości 300 zł.

Opis promocji znajdziesz w tym artykule.

Konta Optymalne - krótka charakterystyka

Konto Optymalne jest całkowicie kontem darmowym. Za jego prowadzenie BGŻ BNP Paribas nie pobiera żadnej opłaty. Nie zapłacisz również za obsługę karty debetowej. Gotówkę z bankomatów własnych Banku i Planet Cach wypłacisz za darmo. Minusem konta jest wysoka opłata 5 zł za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w kraju. Za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą zapłacisz 10 zł.

26 maj 2017

Pandu

2,50% na Lokacie WIELKI PROCENT w Idea Bank

W dniu dzisiejszym pojawiła się w Idea Bank Lokata WIELKI PROCENT. Oprocentowanie dwumiesięczne lokaty wynosi 2,50% w skali roku. Bank nie wymaga zakładania konta, ani wpłaty nowych środków. Na lokacie można zdeponować środki do kwoty 1 mln.
2,50% na Lokacie WIELKI PROCENT w Idea Bank
Źródło: Idea Bank
Na Lokacie WIELKI PROCENT można zdeponować najmniej 500 zł, a najwięcej 1 mln zł. Lokatę może założyć każdy klient Banku. Nie wymagane jest zakładanie konta oraz nie stawiane są inne dodatkowe warunki, w tym warunek dotyczący wpłaty nowych środków.  

Lokata WIELKI PROCENT  zostanie automatycznie odnowiona na kolejny 2-miesięczny okres, ale z oprocentowaniem 3 miesięcznej Lokaty STANDARDOWEJ obowiązującym w dniu odnowienia.

Czas na opłacenie wniosku wynosi 2 dni. Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Lokatę WIELKI PROCENT można założyć wyłącznie za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Strony Internetowej lub Bankowości Mobilnej Idea Banku.

Osoby, które zakładały już jakąś lokatę w Idea Banku, wystarczy, że zalogują się do bankowości internetowej, za pośrednictwem której złożą wniosek o Lokatę. Pozostali klienci mogą założyć lokatę za pośrednictwem internetu wchodząc na stronę Banku.

Osoby, które nie korzystały do tej pory z oferty Idea Banku mogą założyć najpierw Lokatę Happy lub Lokatę HAPPY PLUS. Lokata HAPPY zakładana jest na 2 miesiące z oprocentowaniem 4,00% w skali roku lub z oprocentowaniem 3,50% na okres 1 lub 3 miesięcy. Lokata HAPPY PLUS zakładana jest na okres 3 miesięcy z oprocentowaniem 3,00% w skali roku. Poniżej przedstawione są parametry wszystkich lokat.

Parametry Lokaty WIELKI PROCENT

 • oprocentowanie 2,50% w skali roku,
 • okres lokaty 2 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 1 000 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 2 dni.
 • konto osobiste niewymagane,
 • lokata nieodnawialna.
Regulamin lokaty znajdziesz tutaj. Lokatę założysz na tej stronie

Lokata HAPPY

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku dla okresu lokaty 2 miesiące,
 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla okresu lokaty 1 i 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 1 000 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów
Wniosek o Lokatę HAPPY złożysz na tej stronie.

Lokata HAPPY PRO

 • oprocentowanie 3,00% w skali roku
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 500,01 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 25 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów.
Wniosek o Lokatę HAPPY PLUS złożysz na tej stronie.

Lokata HAPPY PLUS

 • oprocentowanie 2,50% w skali roku
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • minimalna kwota lokaty 10 000,01 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 100 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań,
 • można założyć tylko jedną lokatę,
 • tylko dla nowych klientów.
Wniosek o Lokatę HAPPY PLUS złożysz na tej stronie.