16 sty 2018

Pandu

2,70% na Koncie Oszczędnościowym Profit w Banku Millennium


Bank Millennium uruchomił 6 już edycję promocji Konta Oszczędnościowego Profit. Miłą niespodzianką jest podniesienie promocyjnego oprocentowania do 2,70% w skali roku oraz kwoty objętej promocyjnym oprocentowanie. Obecnie wynosi ona 200 000 zł.
2,70% na Koncie Oszczędnościowym Profit w Banku Millennium
Źródło: Bank Millennium
Konto oszczędnościowe Profit należy do jednych z najlepszych rachunków oszczędnościowych. Dotychczasowe oprocentowanie konta wynosiło 2,50% w skali roku. Kwota objęta tym oprocentowaniem wynosiła 100 000 zł. Podniesienie oprocentowania i kwoty nim objętym stanowi dobrą propozycję dla osób poszukujących dobrych okazji do lokowania swoich pieniędzy.

Promocja konta oszczędnościowego trwa do 10 marca 2018 roku.

Warunki udziału w promocji


Promocyjnym oprocentowaniem objęte są tylko nowe środki przez które rozumie się nadwyżkę ponad saldo wszystkich środków zgromadzonych w Banku Millennium na dzień 13 stycznia 2018 roku. Bank bierze pod uwagę wszystkie posiadane rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, konta oszczędnościowe, lokaty, rachunki inwestycyjne i konta techniczne.

Założenie Konta oszczędnościowego Profit wiąże się z koniecznością posiadania konta osobistego Konto 360°. Konto jest darmowe pod warunkiem, że każdego miesiąca wpłynie na konto kwota 1 000 zł oraz zostanie wykonana przynajmniej jedna płatność kartą debetową na dowolną kwotę. Osoby poniżej 26 lat muszą spełnić tylko drugi warunek. Niespełnienie tych warunków powoduje naliczenie opłaty za konto 8 zł i za obsługę karty debetowej 7 zł.

Oprocentowanie Konta Oszczędnościowego Profit


Promocyjne oprocentowanie dotyczy tylko nowych środków do kwoty 200 000 zł i obowiązuje tylko przez okres 92 dni. Wszystkie środki powyżej tej kwoty oprocentowane są w wysokości 1,50% w skali roku.
 • 2,70% – nowe środki do kwoty 200 00 zł,
 • 1,50% – nowe środki powyżej 200 000 zł.

Po okresie promocji obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe, które przedstawia się następująco:
 • 0,60% – do 50 000 zł włącznie,
 • 0,70% – powyżej 50 000 zł do 100 000 zł włącznie,
 • 0,90% – powyżej 100 000 zł do 250 000 zł włącznie,
 • 1,00% – powyżej 250 000 zł do 500 000 zł włącznie,
 • 1,10% – powyżej 500 000 zł.
Kapitalizacja odsetek jest miesięczna.

Parametry Konta Oszczędnościowego Profit

 • 0 zł – otwarcie rachunku,
 • 0 zł – miesięczna opłata za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł – pierwszy przelew lub wypłata w miesiącu kalendarzowym,
 • 7,50 zł – każdy kolejny przelew lub wypłata z rachunku w miesiącu kalendarzowym.
Środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gwarancja obejmuje środki do wysokości nie przekraczającej równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków.

Regulamin promocji znajdziesz na tejstronie, tabelę oprocentowania tutaj.

Konto Oszczędnościowe Profit otworzysz na tej stronie.

10 sty 2018

Pandu

Premia do 650 zł i darmowe eKonto przez okres 24 miesięcy w mBanku

mBank przedłużył na kolejny okres promocję "Lepiej z eKontem - edycja III", w ramach której za otwarcie eKonta możemy zdobyć premię 650 zł w postaci moneyback'u. Dodatkowo mBank zwolni nas z opłaty za kartę debetową i udzieli nam gwarancji jej niezmienności oraz niektórych innych opłat przez okres 24 miesięcy. Czas na przystąpienie do promocji mamy do 31 marca 2018 roku.
Premia do 650 zł i darmowe eKonto przez okres 24 miesięcy w mBanku
Źródło: mBank
Warunkiem otrzymania dwóch nagród jest otwarcie eKonta standard lub eKonta plus wraz z kartą debetową. Pierwszą premię otrzymamy w postaci zwrotu za zakupy w wysokości 4% wartości płatności kartą debetową lub płatności BLIK. Zwrot będzie przyznawany przez okres 5 miesięcy. W danym miesiącu nie może on być wyższy niż 130 zł.

Drugą premią otrzymamy w postaci zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę debetową. mBank udzieli nam również gwaracji jej niezmienności oraz niezmienności opłaty za obsługę karty debetowej, prowadzenie eKonta, wypłat z bankomatów na terenie kraju, realizacji przelewów przez Internet przez okres 24 miesięcy.

Warunki udziału w promocji "Lepiej z eKontem"

W promocji możemy wziąć udział, jeśli od 1 stycznia 2016 roku nie byliśmy posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego i/lub konta oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Przystępując do promocji będziemy musieli w terminie do 31 marca 2018 roku  złożyć wniosek o prowadzenie rachunku eKonto z taryfą standard lub eKonto z taryfą plus oraz wniosek o wydanie karty debetowej , następnie zawrzeć umowę o konto i umowę o kartę. W trakcie składania wniosku musimy również zaakceptować treść znajdującą się w punkcie "Oświadczenia" Regulaminu promocji.

Po zawarciu umowy mBank zwolni nas z opłaty za obsługę karty debetowej oraz otrzymamy gwarancję niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat przez okres 24 miesięcy. Gwarancja ta dotyczy:
 • zwolnienia z miesięcznej opłaty za kartę debetową,
 • prowadzenia eKonta otwartego w ramach promocji,
 • wypłat z bankomatów wykonanych kartą wydaną do promocyjnego eKonta,
 • realizacji wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w złotych polskich dokonanych przez Internet.

650 zł moneyback

W celu otrzymania zwrotu za zakupy w wysokości 4% powinniśmy aktywnie korzystać z karty debetowej lub BLIK'a przez okres kolejnych 5 miesięcy. Żeby zwrot był naliczany łączna kwota płatności wykonanych kartą lub BLIK'iem w danym miesiącu musi być wyższa niż 250 zł. Ponad to transakcje te nie mogą zostać anulowane przynajmniej do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym zostały wykonane. Dodatkowo w każdym miesiącu musimy:
 • zapewnić jednorazowy wpływ w wysokości 1 000 zł na nowo otwarte konto (wpływ ten nie może pochodzić z konta którego jesteśmy posiadaczami lub współposiadaczami w mBanku),
 • przynajmniej jeden raz w danym miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej mBanku.
Pierwszą premię otrzymamy po upływie pełnego miesiąca licząc od miesiąca, w którym przystąpiliśmy do promocji. Jej wypłata nastąpi w kolejnym miesiącu. Oznacza to, że jeśli przystąpiliśmy do promocji w połowie stycznia, to premia zostanie naliczona w miesiącu lutym, a jej wypłata nastąpi w marcu.

W danym miesiącu kalendarzowym możemy otrzymać premię nie wyższą niż 130 zł. Łączna wartość premii z 5 miesięcy może wynieść maksymalnie 650 zł.

Regulamin promocji znajdziesz tutaj.

 eKonto standard złożysz na tej stronie, a eKonto plus tutaj.

eKonto standard i eKonto plus

eKonto standard otworzymy za darmo i nie poniesiemy opłaty miesięcznej za jego obsługę. Również za darmo mBank wyda nam i odnowi kartę debetową, ale za jej miesięczną obsługę będziemy musieli zapłacić 4 zł. Opłaty tej jednak można uniknąć wykonując 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową. Uczestnicy promocji, którzy spełnią jej warunki, nie poniosą żadnej opłaty za kartę przez okres 24 miesięcy.

Gotówkę wypłacimy za darmo w bankomatach własnych mBanku i w bankomatach sieci Euronet, Planet Cash i BZ WBK, o ile kwota wypłaty wynosi 100 zł i więcej. Za wypłatę niższej kwoty będziemy musieli zapłacić 1,30 zł. Korzystanie z pozostałych bankomatów w kraju wiąże się z opłatą w wysokości 3% wypłaconej gotówki, ale nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 9 zł.

eKonto plus w odróżnieniu od eKonta standard obarczone jest miesięczną opłatą za jego prowadzenie w wysokości 5 zł. Można jej uniknąć przelewając na konto wynagrodzenie, rentę, emeryturę lub stypendium w wysokości nie mniejszej niż 1 000 zł. Plusem konta jest brak opłaty za wypłaty gotówki z bankomatów na terenie całego kraju. Pozostałe opłaty są takie same dla obu kont. 

Analizę rachunku eKonto znajdziesz tutaj.

8 sty 2018

Pandu

Ranking lokat bankowych - najlepsze lokaty styczeń 2018

Po wzrostach grudniowych pozostało tylko wspomnienie, tak jak po miniony starym roku 2017. Sytuacja na rynku lokat bankowych powróciła do normy. Wysokie oprocentowanie dotyczy tylko lokat na start i lokat mobilnych. Na stałym poziomie pozostają lokaty długoterminowe.

Najlepsze lokaty od 1 do 3 miesięcy

Do najlepszych lokat na okres do 3 miesięcy należą lokaty Idea Banku i BGŻOptima, które można założyć bez zakładania konta oraz lokaty z kontem Nest Banku. Konto osobiste Nest Banku, karta debetowa oraz wypłaty gotówki z bankomatów w kraju są bezwarunkowo darmowe.

Lokata Happy z oprocentowaniem 4,00% w skali roku zakładana jest na okres 2 miesięcy. Można ją założyć z niższym oprocentowaniem  3,50% w skali roku na okres 3 miesięcy lub z oprocentowaniem 3% na 1 miesiąc. Maksymalna kwota lokaty wynosi 10 000 zł. Lokatę może założyć  tylko nowy klient i tylko jeden raz. Nie wymagane jest zakładanie konta osobistego.

Lokata Happy PRO to kolejna bardzo dobra lokata Idea Banku.  Lokata przeznaczona jest dla nowych klientów i nie wymagane jest zakładanie konta osobistego. Można ją założyć na 3 miesiące z oprocentowaniem 3,00% lub 2,50% w skali roku. Na lokacie z wyższym oprocentowaniem można zdeponować środki od 10 000 do 25 000 zł, natomiast na lokacie z niższym oprocentowaniem środki od 25 000,01 zł do 100 000 zł. Z lokaty można skorzystać tylko jeden raz.

BGŻOptima oferuje dwie lokaty: Lokatę Bezkarną i Lokatę Bezkompromisowa. Wymagane jest założenie rachunku oszczędnościowego Konto Smart, ale jest to rachunek zupełnie darmowy.  Oprocentowanie Lokaty Bezkarnej wynosi 3,50% w skali roku i można na niej zdeponować środki do kwoty 20 000 zł. Lokata Bezkompromisowa oprocentowana jest w wysokości  2,70% w skali roku. Na lokacie można zdeponować środki do kwoty 100 000 zł.

Nest Lokatę Witaj z oprocentowaniem 4,00% w skali roku można założyć w trakcie otwierania darmowego Nest Konto. Do wyboru jest okres 3 lub 6 miesięcy. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 zł, maksymalna 10 000 zł. Utrzymanie wysokiego oprocentowania przez okres 6 miesięcy jest uwarunkowane zapewnieniem wpływu wynagrodzenia w wysokości 2 500 zł przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym w okresie trwania lokaty. Oprocentowanie lokaty w okresie 3 pierwszych miesięcy jest gwarantowane i wynosi 4,00%.

Ranking lokat bankowych do 3 miesięcy

Ranking lokat bankowych od 1 - 3 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Idea Bank Lokata Happy 4,00% 2 m 500 - 10 000 zł NK
Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 3 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Idea Bank Lokata Happy 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł NK
eurobank LOGujesz LOKujesz 3,50% 1 m 200 - 10 000 zł KW
mBank Lokata dla nowych klientów 3,50% 3 m 500 - 10 000 zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkarna 3,50% 3 m 1 000 - 20 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy PRO 3,50% 3 m 10 000 - 25 000 zł NK
Idea Bank Lokata Happy 3,00% 1 m 500 - 10 000 zł NK
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 3,00% 3 m 500 - 1 mln zł KW
Getin Bank Lokata mobilna 3,00% 2 m 1 000 - 10 000 zł KW
BGŻOptima Lokata Bezkompromisowa 2,70% 3 m 1 000 - 100 000 zł KW, NK
Idea Bank Lokata Happy PPO 2,70% 3 m 25 000,01 - 100 000 zł NK
neoBANK onLINE energoLOKATA 3M GWARANTOWANA 2,60% 3 m 1 000 - 1 mln zł NK, KW
Alior Bank Lokata internetowa 2,50% 90 dni 1 000 - 200 000 zł NK
Idea Bank Lokata Styczniowa Plus 2,50% 2 m 500 - 1 mln zł KW

Najlepsze lokaty od 4 do 6 miesięcy

Poza Nest Lokatą Witaj z oprocentowaniem 4,00% w skali roku Nest Bank proponuje Nest Lokatę na Nowe Środki na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 2,70% w skali roku. Można ją również założyć na okres 12, 18, i 24 miesięcy. Wymagane jest konto osobiste. Dla osób bez konta, zakładających lokatę za pośrednictwem strony Nest Banku oprocentowanie wynosi 2,50% w skali roku.

Lojalni klienci Nest Banku mogą zdeponować swoje środki na Nest Lokacie Lojalnej z oprocentowaniem do 2,80% w skali roku. Do wyboru jest okres 6, 12, 18 i 24 miesięcy. Maksymalna kwota lokaty to 2 mln zł. Wymagane jest posiadanie darmowego Nest Konta.

Osoby posiadające konto osobiste w Idea Bank mogą założyć Lokatę na Nowe Środki PLUS. Oprocentowanie lokaty na okres 6 miesięcy wynosi 3,00% w skali roku. Na lokacie można umieścić środki już od 500 zł, maksymalnie do 1 mln zł.

Ranking lokat bankowych od 4 do 6 m-cy

Ranking lokat bankowych od 4 - 6 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Nest Bank Nest Lokata Witaj! 4,00% 6 m 1 000 - 10 000 zł NK, KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki PLUS 3,00% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,60% 6 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,60% 6 m 1 000 - 2 mln zł KW
Idea Bank Lokata na Nowe Środki 2,55% 6 m 500 - 1 mln zł KW
Alior Bank Lokata internetowa 2,50% 186 dni 1 000 - 200 000 zł NK
BZ WBK Lokata Mobilna 2,50% 4 m 1 000 - 20 000 zł KW
neoBANK onLINE energoLOKATA 6M 2,50% 6 m 1 000 - 1 mln zł NK, KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,40% 6 m 1 000 - 2 mln zł

Najlepsze lokaty od 7 do 12 miesięcy

Nest Lokata Nowe Środki  to jedna z dwóch najlepszych lokata na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie lokaty dla osób posiadających konto osobiste wynosi 2,70% w skali roku, dla osób bez konta 2,50%. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł, maksymalna 2 mln zł.

Ranking lokat bankowych od 7 do 12 m-cy

Ranking lokat bankowych od 7 - 12 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres Min/Max wpłata Uwagi
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,70% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,70% 12 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,50% 12 m 1 000 - 2 mln zł

Najlepsze lokaty od 13 do 36 miesięcy

Lokata Plus w ofercie Toyoty Banku daje możliwość założenia lokaty na 36 miesięcy z oprocentowaniem 2,75% w skali roku lub na 24 miesiące z oprocentowaniem 2,60%. Minimalnie na lokacie można zdeponować środki w wysokości 5 000 zł. Lokata zakładana jest tylko w systemie bankowości elektronicznej.

Nest Lokatę Nowe Środki  założyć można również  na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie lokaty dla osób posiadających konto osobiste wynosi 2,80% w skali roku, dla osób bez konta 2,60%. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł, maksymalna 2 mln zł.

Ranking lokat bankowych od 13 - 36 m-cy

Ranking lokat bankowych od 13-36 m-cy
Bank Nazwa lokaty Oprocentowanie Okres lokaty Min/Max wpłata Uwagi
Credit Agricole Lokata na Nowe Środki 2,80% 36 m 1 000 - 100 000 zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,80% 24 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,80% 24 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,75% 18 m 1 000 - 2 mln zł KW
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,75% 18 m 1 000 - 2 mln zł KW
Toyota Bank Lokata Plus 2,75% 36 m 5 000 zł KW
Toyota Bank Lokata standardowa 2,70% 36 m 2 000 zł
Idea Bank Lokata Nr 1 PLUS 2,65% 36 m 500 - 1 mln zł
eurobank Lokata standardowa 2,60% 36 m 10 000 zł KW, BI, BM
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,60% 24 m 1 000 - 2 mln zł
Santander Zysk+Wzrost 2,60% 36 m 1 000 zł
Santander Direct+Wzrost 2,60% 36 m 5 000 zł
Toyota Bank Lokata Plus 2,60% 24 m 5 000 zł KW
Santander Online Nowe Środki 2,60% 36 m 1 000 - 250 000 zł
Nest Bank Nest Lokata Nowe Środki 2,55% 18 m 1 000 - 2 mln zł
Toyota Bank Lokata standardowa 2,55% 24 m 2 000 zł
eurobank Lokata standardowa 2,50% 36 m 200 - 9 999,99 zł KW, BI, BM

Objaśnienia: KW - konto wymagane NK - nowy klient NŚ - nowe środki BI - bankowość internetowa BM - bankowość mobilna

4 sty 2018

Pandu

Rabat do 150 zł za zakupy z Visa Checkout w Media Expert

W Media Expert wystartowała promocja, w której można otrzymać rabat nawet do 150 zł. Wystarczy zapłacić za zakupy w sklepie internetowym Media Expert korzystając z usługi Visa Checkout. Warto się pospieszyć, ponieważ pula nagród jest ograniczona.
Rabat do 150 zł za zakupy z Visa Checkout w Media Expert
Źródło: MediaExpert
Promocja Media Expert będzie trwać do 17 stycznia 2018 roku, ale ponieważ pula nagród jest ograniczona, może się ona zakończyć wcześniej. W promocji mogą wziąć udział wszystkie pełnoletnie osoby mieszkające na terenie Polski.

Jak wziąć udział w promocji?


Warunki udziału są bardzo proste. Po wyborze wybranego produktu w sklepie internetowym Media Expert, należy za niego zapłacić przy użyciu usługi Visa Checkout. Rabat uzależniony jest od kwoty dokonanych zakupów i wynosi:
 • 50 zł - jeżeli, wartość zakupionych towarów mieści się w przedziale od 300 do 500 zł,
 • 100 zł - jeżeli, wartość zakupionych towarów mieści się w przedziale od 500,01 do 1500 zł,
 • 150 zł - jeżeli, wartość zakupionych towarów jest wyższa niż 1500 zł.
Rabat zostanie naliczony automatycznie po wybraniu metody płatności Visa Checkout.

Każdy może wziąć udział w promocji tylko jeden raz. Promocja dotyczy tylko pierwszej transakcji w sklepie www.mediaexpert.pl dokonanej przy użyciu płatności Visa Checkout.

Regulamin akcji znajdziesz tutaj.

Czym jest Visa Checkout?


Usługa Visa Checkout to elektroniczny portfel ułatwiający robienie zakupów w sklepach internetowych. Warunkiem skorzystania z usługi jest zarejestrowanie się w systemie, a następnie zapisanie w nim swoich kart kredytowych lub debetowych. Robiąc zakupy w sklepie internetowym wystarczy jako opcję płatności wybrać Visa Checkout. Wszystkie dane zostaną uzupełnione automatycznie. Dzięki usłudze można robić zakupy w sklepach internetowych, nawet nie posiadając przy sobie karty płatniczej.
Pandu

Bon 300 zł do Biedronki za kartą kredytową Citi Simplicity w Citibanku

Citi Handlowy wznowił promocję darmowej karty kredytowej Citi Simplicity, w której za jej wyrobienie możesz otrzymać voucher o wartości 300 zł do sklepów Biedronka. Warunki do spełnienia są bardzo proste. Wystarczy w każdym z dwóch kolejnych miesięcy wykonać kartą pięć dowolnych transakcji.
Bon 300 zł do Biedronki za kartą kredytową Citi Simplicity w Citibanku
Źródło: Citi Handlowy
 W odróżnieniu od poprzedniej edycji obecna różni sie tylko wysokością nagrody. W poprzedniej edycji można było otrzymać bon o wartości 400 zł, w obecnej tylko o wartości 300 zł. Podobnie jak w poprzedniej edycji osoby zainteresowane bonem do Biedronki mają tylko jeden miesiąc na przystąpienie do promocji. Oferta Citibanku obowiązuje tylko do 5 maja 2018 roku.

Jak wziąć udział w promocji?

W promocji możesz wziąć udział pod warunkiem, że nie posiadałeś żadnej głównej karty kredytowej Citibanku od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania pozostaje Ci spełnić następujące warunki:
 • do 5 lutego 2018 roku wypełnij formularz kontaktowy na dedykowanej stronie promocji podając dane osobowe i akceptując wymagane zgody,
 • w ciągu kilku następnych dni skontaktuje się z Tobą Doradca Banku wraz z którym złożysz wniosek o kartę kredytową,
 • dostarcz wymagane przez Bank dokumenty, w tym ważny dokument potwierdzający deklarowane na wniosku dochody,
 • po otrzymaniu pozytywnej opinii Bank dostarczy kurierem umowę, a po kilku dniach kartę kredytową, którą powinieneś aktywować.

Voucher 300 zł na zakupy do Biedronki


Po aktywacji karty powinieneś spełnić pozostałe wymagania uprawniające do otrzymania vouchera o wartości 300 zł. Do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę o kartę (data znajduje się na umowie):
 • zaloguj się co najmniej jeden raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile,
 • w dwóch kolejnych miesiącach wykonaj, w każdym z nich, 5 transakcji otrzymaną kartą kredytową na dowolną kwotę w sklepach handlowo - usługowych. 
Przy rozliczaniu płatności kartą nie wliczane są przelewy z rachunku karty oraz transakcje zwrócone lub nie zaksięgowane.

Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań otrzymasz elektroniczny voucher o wartości 300 zł do sieci sklepów Biedronka. Przekazanie vouchera nastąpi za pośrednictwem bankowości internetowej do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniłeś warunki promocji.

Czas na wykorzystanie vouchera masz do 31 grudnia 2018 roku. Voucher jest wielokrotnego uzytku, aż do wyczerpania kwoty 300 zł. W przypadku, gdy zwrócisz zakupiony towar za pośrednictwem vouchera, zwrot kwoty nastąpi na Kartę Podarunkową Biedronki.

Szczegółowy regulamin promocji znajduje się tutaj.
Formularz promocji wypełnisz na tej stronie.

Karta kredytowa Citi Simplicity

Citibank oferuje do wyboru jedną z trzech swoich kart kredytowych. Spośród nich najlepszą propozycję stanowi karta Citi Simplicity. Karta ta jest całkowicie darmowa. W przypadku karty Citibank World MasterCard i Citibank Premier Miles roczna opłata za ich wydanie i korzystanie wynosi 216 zł. Polecane są one szczególnie tym osobom, które chciałyby korzystać z ich programów lojalnościowych.

O kartę kredytową możesz się starać, jeżeli masz 21 lat, Twoje dochody netto są nie mniejsze niż 1 200 zł i w obecnej firmie pracujesz nie krócej niż 3 miesiące. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą musisz mieć 25 lat, a działalność gospodarczą prowadzić nie krócej niż 2 lata.

Citi Handlowy bardzo aktywnie promuje kartę Citi Simpicity oferując bardzo atrakcyjne bonusy. Warunkiem otrzymania nagrody jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na dedykowanej stronie danej promocji. Aktualnie Citibank prowadzi jeszcze następujące promocje:
 • voucher 400 zł na zakupy na wakacje.pl - opis promocji znajdziesz tutaj, stronę promocji pod tym adresem.
 • voucher 400 zł na zakupy w Allegro - opis promocji znajdziesz tutaj, stronę promocji pod tym adresem.
 • voucher 400 zł na zakupy do perfumerii Douglas - opis promocji znajdziesz tutaj, stronę promocji pod tym adresem.
 • voucher 400 zł na zakupy do Oleole.pl - opis promocji znajdziesz tutaj, stronę promocji pod tym adresem.


2 sty 2018

Pandu

Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA z oprocentowaniem 3,15% w Idea Bank

Idea Bank uruchomił zapowiadaną Lokatę DO KOŃCA MIESIĄCA z oprocentowaniem 3,15% w skali roku.  Niestety lokata skierowana jest tylko do osób posiadających rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Idea Bank. Założyć ją można tylko za pośrednictwem bankowości internetowej lub bankowości mobilnej.
Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA z oprocentowaniem 3,15% w Idea Bank
Źródło: Idea Bank

Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA

Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA z oprocentowaniem 3,15% w skali roku skierowana jest do osób posiadających konto indywidualne z bankowością elektroniczną. Okres lokaty to liczba dni, które pozostały do końca miesiąca licząc od dnia założenia lokaty.

Maksymalnie na lokacie można zdeponować kwotę 1 mln zł. Minimalna kwota lokaty to 500 zł. W momencie składania wniosku należy zapewnić na koncie osobistym środki w wysokości co najmniej wskazanej we wniosku o lokatę.

Wnioski o lokatę przyjmowane są każdego dnia  do godziny 22:00. Można je składać do 30 stycznia 2018 roku.

Lokata DO KOŃCA MIESIĄCA jest lokatą nieodnawialną i po okresie lokaty środki wpłacone na lokatę powiększone o należne odsetki zostaną przekazane na konto, z którego zostały wpłacone. Zerwanie lokaty przed upływem jej terminu powoduje utratę naliczonych odsetek.

Regulamin Lokaty DO KOŃCA MIESIĄCA znajdziesz tutaj.

Lokata STYCZNIOWA PLUS i Lokata STYCZNIOWA

Lokata STYCZNIOWA PLUS i Lokata STYCZNIOWA to kolejna propozycja dla obecnych i nowych klientów Banku. Posiadacze konta osobistego w Idea Bank mogą skorzystać z Lokaty STYCZNIOWEJ PLUS. Do wyboru są dwa okresy lokaty - 2 lub 5 miesięcy. Lokata dwumiesięczna oprocentowana jest na 2,50%, a lokata pięciomiesięczna na 2,70% w skali roku. Lokatę można założyć tylko za pośrednictwem bankowości internetowej lub bankowości mobilnej.

Lokatę STYCZNIOWĄ mogą założyć klienci, którzy nie posiadają konta osobistego w Idea Banku. Do wyboru mają również dwa okresy lokaty - 2 lub 5 miesięcy. Lokata dwumiesięczna oprocentowana jest na 2,20%, a lokata pięciomiesięczna na 2,40% w skali roku. Lokatę można założyć za pośrednictwem strony internetowej, bankowości internetowej lub bankowości mobilnej.

Regulamin Lokaty STYCZNIOWEJ PLUS znajdziesz tutaj, a regulamin Lokaty STYCZNIOWEJ pod tym adresem.

Jak założyć lokatę w Idea Bank?

Osoby, które zakładały już jakąś lokatę w Idea Banku, wystarczy, że zalogują się na swój rachunek, z którego złożą wniosek o Lokatę DO KOŃCA MIESIĄCA lub Lokatę STYCZNIOWĄ PLUS. Pozostali klienci mogą założyć lokatę za pośrednictwem internetu wypełniając wniosek na stronie Idea Bank. Po wysłaniu wniosku Bank prześle e-mail z numerem rachunku, a po jego opłaceniu aktywuje rachunek.

Jeśli jesteś nowym klientem i nie korzystałeś do tej pory z oferty Idea Banku powinieneś założyć najpierw jedną z następujących lokat: Lokatę HAPPY lub Lokatę HAPPY PRO. Lokaty te odznaczają się wysokim oprocentowaniem - do 4,00% i może je założyć tylko nowy klient, tylko jedną z nich i tylko jeden raz.  Poniżej przedstawione są podstawowe parametry Lokaty HAPPY, Lokaty HAPPY PRO:

Lokata HAPPY

 • oprocentowanie 4,00% w skali roku dla okresu lokaty 2 miesiące,
 • oprocentowanie 3,50% w skali roku dla okresu lokaty 3 miesiące,
 • oprocentowanie 3,00% w skali roku dla okresu lokaty 1miesiąc,
 • minimalna kwota lokaty 500 zł,
 • maksymalna kwota lokaty 10 000 zł,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.
Przejdź na stronę Lokaty HAPPY.

Lokata HAPPY PRO

 • oprocentowanie 3,00% w skali roku dla kwoty od 10 000 - 25 000 zł,
 • oprocentowanie 2,50% w skali roku dla kwoty od 25 000,01 - 100 000 zł,
 • okres lokaty 3 miesiące,
 • zerwanie lokaty - utrata należnych odsetek,
 • ważność wniosku - 5 dni.
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych wymagań.
Przejdź na stronę Lokaty HAPPY PRO